Aanbid God voor wie Hij is

FOUR12 GLOBAL / 8 JANURAI 2017 / ARTIKELEN, ADAM HELLYER

Door Adam Hellyer

De vreugde van een door God aanvaard offer

Toen Kaïn en Abel hun offers aan God offerden was hun enige wens dat hun aanbod aanvaardbaar zou worden. Kaïn was zo jaloers dat Abel’s offer werd geaccepteerd en de zijne niet dat het leidde tot de eerste broedermoord.

Toen Aäron voor het eerst offers bracht in de nieuwe tabernakel, kwam er vuur uit de tegenwoordigheid van de Heer, en de Bijbel zegt: “Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde.” (Leviticus 9:24b)

Er was vreugde, bij de gedachte dat hun offer door God was aanvaard.

Hoe vaak richten we ons tijdens de aanbidding op het maken van een offer dat aanvaardbaar is voor God? En hoe vaak zijn we eerder gericht op het horen van Hem of het ontvangen van Hem?

In Psalm 19 zegt David: “Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!” Zijn hart en focus was God gegeven wat voor Hem welgevallig is.

In Richteren 6 zegt Gideon tegen de engel: “Als ik dan genade gevonden heb in Uw ogen, geef mij dan een teken dat U het bent Die met mij spreekt. Ga toch niet van hier weg, todat ik weer bij U kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en U heb voorgezet”. Het prachtige teken dat Gideon wilde was niet iets krijgen van God, maar dat zijn offer door God zou worden aanvaard.

Zouden we dat soort teken van God vragen? Of zouden we Hem eerder vragen om ons iets te geven? Zouden we Hem liever horen spreken of op de één of andere manier willen zien handelen?


Aanbidding is een doel op zich

God aanbidden is mooi. Dat God onze aanbidding ontvangt, zou genoeg voor ons moeten zijn.

Voor elke kerkleider en ieder van ons in de gemeente, onthoud: aanbidding is een offer aan God, aanvaardbaar gemaakt door geloof.

Voor elke muzikant op het podium, en elke geluidsman of AV-teams* die achterin de zaal zit, onthoud: wat we ook doen, het is een offer aan God, aanvaardbaar gemaakt door geloof. Vooral voor geluids- en AV-teams, die normaal gesproken de eerste zijn die reacties krijgen als iets niet werkt, onthoud: het is een offer aan God, aanvaardbaar gemaakt door geloof!

En niet alleen onze gezongen aanbidding, maar in alles, “… of iets anders doet, doe alles tot eer van God.’ (1 Korinthe 10:31)


Aanbid Hem om wie Hij is, niet om wat Hij heeft

Als vader weet ik wanneer mijn jongens iets voor me doen omdat ze iets willen, en wanneer ze iets voor me doen omdat ik hun vader ben. In beide gevallen kan ik er van genieten, maar er is iets zuiverder als ze zonder agenda komen. Het is hetzelfde met God.

Wanneer we God aanbidden, zullen we Hem ontmoeten. We zullen vreugde vinden in Zijn aanwezigheid. Aan Zijn rechterhand zijn er genoegens voor altijd. Op zijn troon van genade is er hulp in onze tijd van nood. Maar laat dat niet het enige zijn wat ons motiveert.

*AV-team = geluids/camera team


OVER DE AUTEUR
Adam dient bij de Joshua Generation Church. Hij heeft een bijzondere passie voor worship en apologetiek.