Waarom buigen en knielen we?

FOUR12 GLOBAL / 10 JANURAI 2017 / ARTIKELEN, ADAM HELLYER

Door Adam Hellyer

In Eerbiedige Angst

‘Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand.” Psalm 95:6-7

Een jongeman zei ooit tegen me dat buigen, “is als handen schudden in het Chinees.” In feite geldt het voor veel culturen en in aanbidding is het ook waar. Buigen heeft te maken met het eren van degene voor wie je buigt. Het laagste buigen is een zichtbaar teken van onderwerping, een vernedering van jezelf voor een ander. Knielen is het logische gevolg. Met buigen voor de Koning der koningen, tonen we volledige onderwerping door voor Hem te knielen, zelfs onszelf neer te buigen, met het gezicht naar beneden voor Hem.

“En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste.’ Openbaring 1:17

Wanneer we God in Zijn heerlijkheid zien, en Jezus opgestegen en verheven, is het meest natuurlijke in de wereld om voor Hem neer te vallen.

Als je vandaag nog nooit hebt gebogen of geknield in aanbidding, waag dan de sprong! Kom, laten we buigen in aanbidding, laten we knielen voor de HEER onze Maker.


OVER DE AUTEUR
Adam dient bij de Joshua Generation Church. Hij heeft een bijzondere passie voor worship en apologetiek.