Waarom zingen we spontaan?

FOUR12 GLOBAL / 12 JANURAI 2017 / ARTIKELEN, ADAM HELLYER

Door Adam Hellyer

Uit liefde voor God

“Halleluja! Zing voor de HEER een nieuw lied, Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen.” Psalm 149:1

Als een echtgenoot zijn vrouw toespreekt in alleen maar songteksten en citaten uit Shakespeare, hoe romantisch zijn bedoelingen ook mogen zijn, dan zal de vrouw niet lang onder de indruk blijven. In een intieme relatie zijn spontane complimenten en ongeoefende uitingen van genegenheid belangrijk, omdat deze onbewaakte momenten laten zien wat er werkelijk in ons hart leeft.

Met God is het net zo. Het is prima om de liederen te zingen die het aanbiddingsteam heeft uitgekozen, als ze oprecht worden gezongen uit liefde voor de Heer. Maar we kunnen allemaal een stap verder gaan. In de pauzes tussen de liederen door kunnen we allemaal samen spontaan zingen, in onze moedertaal of in een taal die de Geest ons geeft. Als dat laatste het geval is, bid dan om vertolking, zodat je wat de Geest heeft geopenbaard kunt gebruiken om je aanbidding van de Vader te bevorderen.

“en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart.” Efeze 5:19

Als je vandaag nog nooit je eigen lied voor God hebt gezongen in aanbidding, waag dan de sprong! Zing voor de Heer een nieuw lied.


OVER DE AUTEUR
Adam dient bij de Joshua Generation Church. Hij heeft een bijzondere passie voor worship en apologetiek.