Teken van onvolwassenheid

FOUR12 GLOBAL / 19 FEBRUARI 2021 / ARTIKELEN, MICHAEL D’OFFAY 

Door Michael d’Offay

Omdat ik van de Seychellen-eilanden kom, heb ik het voorrecht gehad om tijd door te brengen op jachten, catamarans en vissersboten. We zeilden van het vasteland naar een kleiner eiland in een grote schoener (zeilschip) tijdens een bepaalde vakantie toen een onverwachte storm ons trof, waardoor de boot hevig schudde en door de boze deining heen slingerde. Ik was zeeziek, angstig en ervoer instabiliteit, op zijn zachtst gezegd! Dit beeld van een boot die rondslingerde en zijn richting verloor, is het beeld dat Paulus in Efeze 4 gebruikt om te spreken van de instabiliteit van onvolwassen christenen. Dit is relevant voor u en mij, omdat ieder van ons gebieden heeft waar we nog niet volwassen in zijn en daarom uit koers kunnen worden gehaald en ten onrechte kunnen worden beïnvloed. Er zijn ook unieke gevaren waarmee we worden geconfronteerd tijdens dit lockdown-seizoen. Ons isolement brengt verleidingen en ‘winden van leer’ over ons pad, waardoor we vatbaarder worden voor heen en weer slingeren. In dit artikel zal ik twee tekenen van geestelijke onvolwassenheid uitpakken waar we op moeten letten. Ik wil ook uit Efeze 4 laten zien hoe we door deze roerige tijden kunnen navigeren en uitgroeien tot grotere volwassenheid en een leven verankerd in Christus.

Niet langer een kind

Gods doel is dat we volledig bloeiende, volgroeide geestelijke volwassenen zijn, “tot volwassen mannelijkheid” (Efeze 4:13). Het doel is dat “opdat we geen jonge kinderen meer zijn” (Efeze 4:14). Hij zegt niet dat we geen geloof en vertrouwen moeten hebben als een kind, wat Jezus aanmoedigt als Hij zegt dat we als kinderen moeten zijn. Paulus spreekt hier over geestelijk onvolwassen zijn, vooral in ons denken, als hij hier het kind/volwassene voorbeeld gebruikt.

Tekenen van onvolwassenheid 

1) Gemakkelijk beïnvloed worden

Het eerste teken van onvolwassenheid is dat diegene gemakkelijk wordt beïnvloed door verkeerde of verleidelijke ideeën, of het is een persoon die secundaire kwesties te veel benadrukt. Dit is de persoon die “heen en weer wordt gesleept door de golven en gedragen door elke wind van de leer, door menselijke sluwheid, door sluwheid in bedrieglijke schema’s.” (Efeze 4:14) Een auteur schrijft inzichtelijk over deze Bijbeltekst: “Paulus spreekt over de slimme trucjes van de mensen; het woord dat hij gebruikt (kubeia) betekent vaardig in het manipuleren van de dobbelstenen …” [1] We zien dit ‘slimme trucje van de mens’ in de Netflix-documentaire ‘The Social Dilemma’. De film laat zien hoe sociale mediabedrijven op één niveau mikken om ons te verbinden, maar op een dieper niveau om ons te manipuleren en sluw te beheersen (geld verdienen met ons). Ze veranderen eigenlijk het denken en gedrag. Het is angstaanjagend en ontnuchterend om naar te kijken! Natuurlijk is er een plek voor gelovigen om op sociale media te zijn, maar we moeten onze ogen wijd openhouden. Het is niet eenvoudig om er scherp doorheen te navigeren terwijl je gefundeerd blijft in Christus. Deze platforms zijn een speelplek voor allerlei verschillende leringen, verkeerde informatie en slimme meningen van de mens. In deze omgeving is het gemakkelijk om meegesleurd te worden door de vele stemmen en weggelokt te worden van wat echt belangrijk is.


“De kracht van God is te vinden in het Evangelie, niet in het verkondigen van de sterke winden van sociale kwesties, hoe dringend ze ook zijn.”


Onze grote vijand, de duivel, is sluw genoeg om ons subtiel weg te trekken van de centrale oproep en boodschap die we moeten brengen. De kracht van God is te vinden in het Evangelie (Romeinen 1:16), niet in het verkondigen van de sterke winden van sociale kwesties, hoe dringend ze ook zijn. Een christen wordt opgeroepen om in de eerste plaats een ambassadeur van Christus te zijn die terecht de regering van de hemel vertegenwoordigt – Koning Jezus centraal houden, niet vechten tegen of bekend staan om kleine dingen of bijzaken. Dit kan inhouden dat we een secundaire doctrine toepassen, ruzie maken over vaccins, samenzweringen van de overheid en dergelijke. Mensen worden gered door de kracht van de evangelieboodschap, niet door een ander soort boodschap. Dit betekent niet dat we geen sterke meningen kunnen hebben over de echte kwesties van onze tijd; Dat kunnen we wel. Maar geestelijk volwassen zijn betekent: kunnen onderscheiden wat essentieel is voor het geloof en wat secundair is. [2] Bedenk dat Gods grote doel voor ons is om op te groeien tot “de maat van de gestalte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13). Een christen is dan in de eerste plaats een liefhebber van Jezus die discipelen van Christus maakt, niet vecht voor een dierenleer of bekend staat om “anti-” of “pro-” iets te zijn. Wat domineert uw berichten op sociale media? Dit zijn vaak tekenen van wat we waarderen en hoe volwassen we zijn.

2) Eigenwijs zijn

Het tweede teken van onvolwassenheid is eigenwijs en twistgraag zijn. Dit zou sommigen van ons kunnen choqueren, maar we worden geroepen om “in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen ” (Efeze 4:2), en om “door ons in liefde aan de waarheid te houden ” (Efeze 4:15) en elkaar op te bouwen “in liefde” (Efeze 4:16). Het is hartverscheurend om te zien hoe christenen op agressieve wijze kritiek leveren op en het opnemen tegen godvruchtige leiders en tegen elkaar, vooral op digitale platforms. Het is niet verkeerd om sterke meningen of overtuigingen te hebben die ervoor zorgen dat we met elkaar van mening verschillen. En het is niet verkeerd om het soms oneens te zijn. Maar aanvallende woorden en de ‘ik-ben-beter-dan-jij’-houding zouden geen plaats onder ons moeten hebben. Het is een teken van onvolwassenheid. “Liever de wijsheid die van boven is …. “vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid” (Jakobus 3:17). We zijn allemaal schuldig aan dwalen op deze gebieden, maar de Heer is geduldig en vriendelijk tegenover ons. Hij roept ons op tot meer.


“Wat domineert je berichten op sociale media? Dit zijn vaak tekenen van wat we waarderen en hoe volwassen we zijn.”


Hoe groeien we dan uit tot volwassenheid?

In het eenvoudigste antwoord; door in Jezus te groeien en met elkaar verbonden te blijven. Er is geen kortere weg om een godvruchtig, volwassen persoon te worden. Mijn geestelijke volwassenheid is direct verbonden met mijn geloof en relatie met Jezus. Dat we “in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.”(Efeze 4:15). Volwassen gelovigen zijn zij die hun leven en vreugde en levensonderhoud in Jezus vinden en die dagelijks volhardend bij de Heer aandringen om Zijn genade te ontvangen om goddelijke keuzes te maken en mensen lief te hebben te midden van verleiding en levensdruk. Als we meer drinken uit de bronnen van nieuwskanalen en sociale media dan van Gods Woord en van Zijn aanwezigheid, zullen we gemakkelijk van Christus afgeleid blijven, bezorgd en angstig. Daarnaast moeten we met elkaar verbonden blijven in de “eenheid van het geloof” (Efeze 4:13). We maken deel uit van dit prachtige, rommelige lichaam van Christus waar we groeien in volwassenheid terwijl we elkaar dienen en de waarheid in liefde spreken (Efeze 4:15) en omgekeerd leren de waarheid in liefde te horen en te ontvangen. Een van Gods geweldige gereedschappen om je volwassen te maken is d.m.v. Zijn volk! Soms wordt het gereedschap pijnlijk toegepast om scherpe randen in ons karakter en denken af te ronden – vooral door conflicten en overtredingen. We groeien ook als we ons onderwerpen onder de ‘vijfvoudige gaven’, de apostolische leiders wiens taak het is om ons op te leiden tot bediening en volwassenheid (Efeze 4:11). Kies ervoor om de “veilige stemmen” van uw lokale herders en apostelen te vertrouwen en naar ze te luisteren boven de stemmen van vreemden op sociale media. Voor het geval we het vergeten, de winden, golven en stormen van het leven zullen ons allemaal overmeesteren, hoe volwassen we ook zijn. Maar in plaats van gemakkelijk te worden beïnvloed en meegesleurd in angst, bezorgdheid of door afgeleid te worden van Christus, zal de Heer ons helpen om te navigeren en te bloeien door dit leven, opgroeiend tot een volwassen geloof dat voor iedereen een getuigenis zal zijn.

[1] William Barclay: “The New Daily Study Bible

[2] Voor verdere lezing hierover, bekijk mijn artikel Echte christenen zijn het nooit oneens


OVER DE AUTEUR
Michael dient in Joshua Generation Church ’s Wellington congregatie en is ook de decaan van TMT. Hij houdt ervan om les te geven, te schrijven, toekomstige leiders op te leiden en te tennissen. Je hem volgen op Facebook of zijn persoonlijke blog bekijken.