Wanneer schapen bijten

FOUR12 GLOBAL / 29 SEPTEMBER 2016 / ARTIKELEN, CHRIS STAPLES

Door Chris Staples

Ik hou van herders! Ik aanvaard dat er sommigen zijn die misbruik maken van het voorrecht, maar de overgrote meerderheid van degenen die ik ontmoet, houdt echt van Jezus en dienen de kudde met alles wat ze in zich hebben. Als kerkleider zijn er tijden dat we dankbaarheid verwachten van degenen van wie we houden, maar in plaats daarvan zijn het juist de mensen die we dienen die ons zwaar verwonden en verraden. Hoe moeten we reageren als we op deze manier worden behandeld? Als we iets van de profeet Samuël kunnen leren, is het wel dat ondankbaarheid geen reden is om de zorg op te geven.

1) Vergeetachtige ondankbaarheid is de weg van de mens

“Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de HEERE. Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij Mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door Mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren.” (1 Samuël 8: 6-9)

Wanneer mensen onbehulpzame gedragspatronen herhalen en alles vergeten wat voor hen is gedaan, is dit in feite hoe Israël en de mens God altijd hebben behandeld. God troost Samuël door hem eraan te herinneren “jij bent het niet die ze hebben afgewezen”. Petrus vertelde hun duidelijk waar hun ondankbaarheid op gericht is; “Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.” (Handelingen 2:36). Vergeetachtige ondankbaarheid is de weg van de mens.

2) We geven niet op

“Want de HEERE zal Zijn volk niet verlaten, omwille van Zijn grote Naam, omdat het de HEERE behaagd heeft u voor Hem tot een volk te maken. En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden; maar ik zal u de goede en juiste weg leren. Vrees alleen de HEERE, en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft.” (1 Samuël 12:22-24)

We geven mensen niet op omdat God nooit iemand opgeeft of afwijst. In feite is het een speciaal voorrecht om als leider voor mensen te bidden en te onderwijzen, iets dat Samuel op dit moment van God leert. Onze motivatie is simpelweg om trouw “met heel je hart” te dienen terwijl we “overwegen wat voor geweldige dingen Hij voor je heeft gedaan”. Wat God voor mij heeft gedaan, is voldoende reden om niet te klagen en anderen lief te blijven hebben.

3) Uiteindelijk dienen en vertrouwen we alleen op God

“Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt.” (Romeinen 9:16)

De verleiding om op te geven is eigenlijk een kwestie van gebrek aan vertrouwen in God. Ik moet vertrouwen en weigeren ontmoedigd te raken omdat Romeinen 8:28 zegt: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” Het resultaat is niet afhankelijk van mijn daden, maar God is geïnteresseerd in het vormgeven van mijn karakter terwijl ik leer op Hem te vertrouwen. Onze rol is niet om dank te verwachten, maar om te voorkomen dat we zondigen tegen de Heer door gebrek aan bidden, volharding en vertrouwen in Hem. Uiteindelijk is Hij God en hangt alles af van Zijn genade; niet of ik mij gewaardeerd voel.

Als kerkleiders afhankelijk zijn van goedkeuring en dankbaarheid, zullen we zeker teleurgesteld zijn. Als we getrouw dienen en bidden, rekening houdend met de geweldige dingen die God voor ons heeft gedaan, zullen we vrede kennen. John Wesley zei; ‘Heb je dagen van vasten en bidden? Bestorm de troon van genade en volhard daarin, en genade zal neerdalen. ” Op die momenten van ondankbaarheid moeten we onszelf altijd herinneren aan Paulus ‘wijze raad aan de Galaten; “En laten we het goede doen niet moe worden, want te zijner tijd zullen we oogsten als we het niet opgeven.” (Galaten 6:9).


OVER DE AUTEUR
Chris is een ouderling die werkt bij Living Hope Community Church op Isle of Man. Hij is getrouwd met Carol en ze hebben twee getrouwde dochters. Chris zat 26 jaar in de zakenwereld voordat hij bij het kerkpersoneel kwam. Je kunt hem volgen op Facebook en Twitter.