Zijn schoonheid reflecteren

FOUR12 GLOBAL / 11 AUGUSTUS 2020 / ARTIKELEN

Door Juliette Ras

Een mooie vrouw is degene die zichzelf nooit met anderen vergelijkt, want wat anderen hebben, maakt haar niet onzeker. (Auteur onbekend) 

Is het mogelijk om vrouw te zijn en niet onzeker te zijn? Wie bepaalt de schoonheid van een vrouw?  Wat zegt de Bijbel tegen ons als vrouw over vrouwelijkheid en schoonheid? Beste mooie vrouw,  terwijl je dit artikel leest, bid ik dat je God toestaat je hand vast te houden, je hart vast te houden en  je te leiden op slechts een klein deel van deze levenslange reis van het ontdekken van de  antwoorden op deze belangrijke vragen. 

We leven in een cultuur waar goddelijke vrouwelijkheid voortdurend wordt ondermijnd. Als wij, als  vrouwen, ons niet actief verzetten en ervoor kiezen om een bijbels ‘normaal’ op te bouwen voor  onszelf en de volgende generatie, zal het ‘normale’ van onze cultuur onvermijdelijk onze toekomst  worden. Vergelijking, comfort, geslachtsverwarring, nep, eigenbelang, prestatie, geseksualiseerd.  Maar Gods woord zegt iets anders over en tegen ons als vrouwen. 

In het gedetailleerde verslag van de schepping in (Genesis 1 & 2) zien we dat Gods bedoeling om de  mensheid te scheppen onvolledig was, totdat Hij Eva schiep. De mens is prachtig gevormd (Genesis 2:7),  en toch zei de Schepper dat er iets niet goed is (Genesis 2: 18). Er mist iets. Hij bekroonde de creatie met  een laatste verbazingwekkend meesterwerk (Genesis 2:21-23)… de vrouw. Zij is de kroon van Zijn  schepping met een doel: “Dus God schiep de mensheid naar zijn eigen beeld, naar het beeld van God  schiep Hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (Genesis 1:27).

God schiep ons, man en vrouw,  naar Zijn beeld; wat betekent dat we in sommige opzichten op Hem lijken, om iets van wie Hij is voor  anderen weer te geven. Mannen weerspiegelen op schitterende wijze aspecten van Gods kracht, leiderschap en Vaderhart op manieren die vrouwen niet helemaal kunnen. Evenzo zijn er aspecten  van Gods schoonheid, levengevende en koesterende natuur, die alleen vrouwen kunnen weerspiegelen. Nu, voor het geval u het niet zeker weet: als u als vrouw werd geboren, schiep God u als vrouw, met een doel; en Hij wil dat je, je vrouwelijkheid omarmt, comfortabel zit in je vrouwelijke lichaam en Zijn schoonheid weerspiegelt in de manier waarop jij voor jezelf zorgt en jezelf  presenteert aan anderen. Als vrouwen schiep God jou en mij naar Zijn beeld om Zijn schoonheid te weerspiegelen. 

Wat betekent het om een weerspiegeling van God te zijn? Als vrouwen zijn we allemaal als een  spiegel en reflecteren we waar we naar kijken. Als we spiegels willen zijn die Zijn schoonheid  weerspiegelen, moeten we spiegels zijn die Zijn schoonheid aanschouwen. Laten we eens nadenken  over het extravagante voorrecht dat ons mensen wordt gegeven: God, die onzichtbaar is, heeft  ervoor gekozen om Zichzelf door ons heen zichtbaar te maken. God roept ons als vrouwen om de  spiegels te zijn waardoor de wereld, die God niet kent, Zijn schoonheid kan zien. Hij geeft ons  toestemming om de aandacht te trekken, niet naar onszelf (we zijn slechts spiegels), maar naar onze  ontzagwekkende Schepper (naar wiens beeld we zijn geschapen). Mijn oprechte gebed voor jou en  mij is dat God ons dichter bij Zichzelf zal brengen, dat Hij onze ogen zal openen om Zijn schoonheid  te zien, en dat we op de juiste manier zullen reageren door ons leven met het oog op Hem te leven  en Hem voortdurend te kiezen als Degene die voor ons staat, zodat de wereld Hem in ons  spiegelbeeld kan zien. 

Laten we eens kijken naar enkele schriftgedeelten die rechtstreeks tot vrouwen zijn gericht. (1 Timotheüs 2:8-10) vertelt ons datwe ons uiterlijk mogen sieren, maar maakt duidelijk dat de  schoonheid van een vrouw niet geworteld is in uiterlijke dingen, en daarom niet duur of ingewikkeld  hoeft te zijn. (1 Petrus 3: 3-4) breidt dit thema uit door vrouwen aan te sporen schoonheid in het  innerlijke karakter te zoeken. Als we deze twee schriftgedeelten samen lezen, concluderen we dat  onze schoonheid eerst van binnen en dan van buiten komt. Met andere woorden, de manier waarop  we van buitenaf kijken, is een uitdrukking van hoe ons hart er van binnen uitziet. Als christelijke  vrouwen zoeken we innerlijke schoonheid niet door uiterlijke schoonheid. Onze innerlijke  schoonheid vormt eerder ons uiterlijk. De kleding van een vrouw is een uitdrukking van haar  innerlijke persoon. 

Laten we onszelf een belangrijke vraag stellen: geloof ik dat ik een mooie, Christusverhogende vrouw  ben? Als je dat doet, zal dat de manier bepalen waarop je, jezelf aan de wereld presenteert. Als we  echter niet weten wie we zijn, weten we ook niet wie we zijn. 

Het resultaat: we worden ofwel extreem zichtbaar, ofwel extreem onzichtbaar; omdat we proberen  het gebrek dat we van binnen voelen te verdoezelen. Onze identiteit vormt onze reflectie. De  oplossing: we hebben Hem nodig om ons te definiëren. Laten we God vragen: “Wie zegt u dat ik  ben?” Alleen in een levende relatie met Hem vinden onze levens zin en betekenis. 

Praktisch gezien geeft God ons genadig Zijn Woord als spiegel (Jakobus 1:22-25) om ons te helpen  ons elke ochtend klaar te maken. Als we elke dag tijd met Hem doorbrengen, in Zijn Woord en in Zijn  aanwezigheid, bekleedt Hij ons hart met Zijn identiteit. In Hem zijn we geliefd, gekozen,  aangenomen, aanvaard, heilig en vergeven (Efeze 1:3-7). Hij noemt ons Zijn geliefde en leert ons Zijn  karakter aan te nemen (Kolossenzen  3:12-14). Ons deel is gewoon om naar Hem te kijken, dan doet Hij het  wonderlijke deel van het transformeren van ons naar Zijn beeld, door Zijn Geest (2 Korinthe 3:17-18). In  relatie met onze Schepper definieert Hij ons, kleedt Hij ons met Zijn schoonheid en verandert Hij de  manier waarop we leven, de manier waarop we spreken en de manier waarop we ons kleden  dagelijks.

Elke vrouw is mooi. Een unieke weerspiegeling van zijn schoonheid. Laten we onze spiegels niet  vergelijken. God is zoveel groter dan Zijn schepping. Als we naar Hem kijken, beginnen we de  verschillende mooie delen van Hemzelf op te merken en te vieren die Hij creatief in ieder van ons  heeft neergelegd. Laten we als vrouwen van God vieren in plaats van vergelijken. Samen  weerspiegelen we zijn schoonheid vollediger. 

God definieert vrouwen. Ze is mooi. Ze weerspiegelt geen schoonheid om bemind te worden; ze is  eerder geliefd, daarom weerspiegelt ze schoonheid.


OVER DE AUTEUR
Juliette Ras maakt samen met haar man Maurice deel uit van het Joshgen-ouderschapsteam in het  prachtige Wellington. Ze houdt van God en zijn bruid, de kerk! Haar passie voor theologie bracht haar  in 2002 bij TMT, en momenteel werkt ze graag met dames, kinderen en gezinnen als counselor.