Hoe te Groeien in Geestelijke Autoriteit

FOUR12 GLOBAL / 10 NOVEMBER 2021 / ARTIKELEN

Door Christopher Neethling

Geestelijke autoriteit, in de christelijke betekenis, is een gezag dat alleen van God komt. Geen mens kan dit soort autoriteit tevoorschijn toveren. Het is niet hetzelfde, en het werkt niet hetzelfde als in de wereld, zoals in het zakenleven of de politiek. Geestelijke autoriteit vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs naar grote menigten, grote invloed of in veel geld. Het feit dat iemand de leider is van een grote kerk betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij veel geestelijke autoriteit heeft (hoewel dat wel het geval kan zijn). Geestelijke autoriteit is niet gemakkelijk te meten; het is eerder geestelijk te onderscheiden. Hier is een definitie van geestelijke autoriteit die volgens mij diepgaand is,

‘”Een hand op de troon” (Exodus 17:16), het vermogen om de hemel aan te raken en de uitkomsten op aarde te veranderen.’
Rob Reimber

 Gods autoriteit of het mijne?

Een jaar geleden, midden in een jaar dat op zijn kop stond vanwege COVID-19, ervoer ik een nieuw beeld van de Heer. Mijn relatie met Jezus was op dat moment als oud brood, taai. Deze nieuwe golf van Gods aanwezigheid was wonderbaarlijk, maar ik had niet voorzien hoe pijnlijk dit proces van vernieuwing zou zijn. Twee maanden later, en nog steeds in die heerlijke nieuwe fase van mijn wandel met God, veroordeelde de Heilige Geest mij van onberouwelijke en onopgeloste zonde in mijn leven. Het was zonde die ik had beleden, maar ik besefte de ernst van mijn overtreding tegen God. Op dat moment van overtuiging werd ik voor een keuze gesteld. Belijd en bekeer ik mij aan iemand boven mij in de Heer, of houd ik dit voor mijzelf? Terwijl ik dit overwoog, stelde de Heer mij een vraag: “Christopher, wil je in Mijn gezag wandelen, of wil je in je eigen gezag prediken?”

Ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik niets van eeuwige waarde kan doen op mijn eigen gezag. Ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik niet zo onder de indruk ben van ‘mezelf’. Ik heb Jezus nodig om echt een verschil te maken! Toen de Heer mij deze vraag stelde, wist ik ook dat er maar één antwoord was en dat dat antwoord zou leiden tot een ‘pijnlijke’ reis van tucht. De volgende dag pakte ik de telefoon en belde een van de oudsten die over me gesteld zijn in de Heer, ik beleed het aan mijn vrouw, en ik beleed het aan de gemeente die ik de volgende zondag leidde. Die week was een van de pijnlijkste weken van mijn leven en de maanden die volgden waren niet gemakkelijk. Ik trok me terug als leider van een gemeente, en mijn vrouw en ik namen een pauze om door een proces van genezing en herstel te gaan.


Wandelen in geestelijke autoriteit is wandelen door de Geest.


Het verschil tussen God’s autoriteit en die van de mens

Het is nu negen maanden geleden dat de Heer mij vroeg in wiens autoriteit ik wilde wandelen en ik heb het herstel van God gezien op meerdere gebieden, waaronder het opnieuw dienen van het oudstenambt. Onlangs ging ik in mijn eentje fietsen in de natuur. Ik ervoer Jezus echt van dichtbij, waarbij Hij Zijn hart met mij deelde (iets wat niet regelmatig gebeurt als ik aan het fietsen ben). God herinnerde me eraan hoe belangrijk dit thema van geestelijke autoriteit is. Het komt overal in de Bijbel voor – Mozes, David en Jezus, om er maar een paar te noemen. Ik dacht terug aan mijn reis van het afgelopen jaar en mijn beslissing om Gods autoriteit te verkiezen boven die van mij.

Plotseling liet God (door de natuur) mij een diepgaand voorbeeld zien van het verschil tussen Gods gezag en door mensen gemaakt gezag. In de verte zag ik vier vogelachtige figuren vrij hoog in de lucht vliegen. Eerst leken ze allemaal op elkaar, want ik was te ver weg om precies te kunnen zien wat het waren. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat het in feite een paar arenden en een paar kraaien waren die dicht bij elkaar vlogen. De arenden zweefden moeiteloos zoals arenden gewoonlijk doen, gebruikmakend van de wind. De kraaien echter sloegen de hele tijd met hun vleugels. Ik wist onmiddellijk dat God mij iets diepzinnigs liet zien. De arenden stelden gelovigen voor die in Gods autoriteit wandelen. Zij vertrouwen niet op zichzelf maar op de lucht om daarboven te zijn. De kraaien stelden gelovigen voor die in hun eigen autoriteit wandelen. Ik overdrijf niet, dat voor elke slag van de vleugels van de adelaars, die kraaien waarschijnlijk 100 keer flapperden, zo niet meer. Ik dacht: “Die kraaien kunnen daar niet lang blijven met al die moeite die het ze kost om daar te blijven“. Nog geen drie minuten later waren alleen de adelaars nog over. Wandelen in geestelijk gezag is wandelen door de Geest.


Geestelijke autoriteit is niet alleen voor leiders in de kerk. God verlangt ernaar dat iedere gelovige in Zijn autoriteit wandelt.


Geestelijke autoriteit is niet alleen voor leiders in de kerk. God verlangt er naar dat iedere gelovige in Zijn autoriteit wandelt. Uiteindelijk zullen we of een adelaar of een kraai zijn, geestelijk gesproken. We zullen ervoor kiezen om op God te vertrouwen en door de wind van Zijn Geest te vliegen, of we zullen heel hard ons best doen, wild flappend zodat we met de adelaars mee kunnen vliegen. Het christelijk leven is nooit ontworpen om geleefd te worden in onze eigen kracht en inspanning. In onze kracht zullen we jammerlijk falen en veel te kort komen. Gehoorzaamheid zal vermoeiend en zwaar worden. Veel christenen bevinden zich hier, en dit is waar ik een jaar geleden nog was. Waarom? Ik rende, of moet ik zeggen fladderde, in mijn eigen kracht. Ik was vergeten dat in dit verbond de Heer degene is die nooit opgeeft mij achterna te gaan, die nooit een dag voorbij gaat zonder te verlangen dicht bij mij te zijn. De weg naar boven is de weg naar beneden, of de weg naar beneden is de weg naar boven.

Gesteund door de wind van de Geest

Het andere enorme verschil waar ik meteen aan dacht tussen de adelaar en de kraai: de adelaar is een jager. De adelaar is ‘zelfvoorzienend’ op een goede manier. Geestelijk gezien is de adelaar iemand die Gods aanwezigheid dagelijks weet te vinden. Hun relatie met Jezus is niet van zondag tot zondag. De kraai, daarentegen, is afhankelijk van de restjes van anderen. Dit is een persoon die Gods aanwezigheid niet dagelijks voor zichzelf vindt. Hun enige geestelijke voedsel is wat anderen hen te eten geven.

Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.Jesaja 40:30-31

Je hebt deze Schrifttekst waarschijnlijk wel eens zien staan op een koffiemok, op je Facebook feed, of op een of ander vers van de dag. Het is één van die bekende en vaak aangehaalde Bijbelteksten die Christenen gebruiken voor een snelle oppepper. Maar niets in dit vers suggereert iets snels. We houden niet van het woord ‘wachten’. Het gaat tegen de stroom van onze cultuur in. Maar met de Heer is dat de enige manier om onze kracht te vernieuwen. Om te vertrouwen en te wachten op de Heer. Dit is waar het grootste verschil tussen deze twee vogels ligt. De adelaar, als hij vliegt, heeft een houding van rust terwijl hij zweeft; het lijkt moeiteloos te gaan. De kraai werkt echter hard om bij de adelaar te komen en heeft een houding van streven en flapperen, alles in zijn eigen inspanning. Als het er in onze relatie met Jezus om gaat dat we heel hard ons best doen, dan zijn we aan het flapperen zoals de kraai en zweven we niet door de wind van de Geest.


Als het er in onze relatie met Jezus om gaat dat we heel hard ons best doen, dan zijn we aan het flapperen als de kraai en zweven we niet door de wind van de Geest.


Een duidelijk voorbeeld hiervan voor mij is hoe de Heer vele jaren geleden mijn toenmalige vriendin en mij liet zien dat we zouden gaan trouwen. We waren toen aan het daten, maar Hij vroeg ons toen om onze relatie op het altaar te leggen en aan Hem aan te bieden. We verbraken de relatie volledig. We gingen verder naar het punt waar we allebei afzonderlijk hadden toegezegd om de relatie niet voort te zetten totdat de Heer duidelijk tot ons zou spreken. Het was een harde en moeilijke reis, maar vandaag de dag wandelen we in ons huwelijk in de zegen van de Heer die ons samenbracht, en we weten dat Zijn gezag op ons huwelijk en gezin rust. We weten dat we onze relatie niet in onze kracht hebben vastgehouden. Deze wetenschap geeft ons rust voor de rest van ons leven; God zal degene zijn die ons staande houdt, omdat ons huwelijk in Zijn wil en met Zijn gezag is begonnen.

Broeder en zuster, ik moedig u aan uw vertrouwen op de Heer te stellen. Ongeacht uw functie binnen het lichaam van Christus, wacht dagelijks op de Heer. Wat uw roeping en gave betreft, wacht op de Heer om u op te richten. Wacht op Hem om u in Zijn autoriteit vrij te zetten. We hebben Zijn autoriteit hard nodig om te doen waartoe God ons geroepen heeft. Onze kracht is niet genoeg. Als we op Hem wachten, vernieuwt Hij onze kracht; Hij geeft ons adelaarsvleugels, en Hij zorgt voor de wind van de Geest.


OVER DE AUTEUR
Christopher leidt een van de gemeentes van de Joshua Generation Church. Hij is getrouwd met Lize, ze hebben een dochter en zoon van wie hij veel houdt. Hij is gepassioneerd over Jezus en Zijn gemeente en houdt in zijn vrije tijd van mountainbiken en lezen.