Hoe bescherm je je vrouw?

FOUR12 GLOBAL / 26 JULI 2018 / ARTIKELEN

Door Mac Adaimi

Enkele jaren geleden zei een oudere broeder in Christus tegen mij dat ik geen enkele man zou moeten toestaan om ruzie te maken met mijn vrouw. Hij zei dat ik moest ingrijpen en haar verdedigen als ze verbaal op een of andere manier bedreigd wordt. Omdat ik toen nog een jongere man was, voelde ik een gevoel van trots in mijn hart opkomen toen ik nadacht over het voorrecht dat de Heer mij heeft gegeven om de beschermer van mijn echtgenote te zijn.

God heeft iedere echtgenoot toegerust met de standvastigheid en het inzicht om gevaar van verre te zien en zijn echtgenote te waarschuwen om voorzichtig te zijn.

Bescherming van het lichaam

Wat ik me later realiseerde was dat ik wezenlijk verschilde van mijn vrouw in hoe zij dingen verwerkt en dat dit een direct resultaat is van hoe God mij gemaakt heeft. Een voorbeeld hiervan is hoe wij verschillen met betrekking tot praktisch nut versus schoonheid. Ik zou niet zozeer geven om presentatie als wel om praktisch nut. Bijvoorbeeld de plaatsing van een bepaald meubelstuk – naar mijn mening kan de schaal beter op een veilige plek staan waar hij niet van de vitrine kan worden gestoten, zelfs als dat betekent dat hij helemaal niet wordt tentoongesteld! Hij zou immers van de vitrinekast kunnen vallen en in stukken breken, waardoor mijn  vrouw en kinderen zich per ongeluk aan hun voeten kunnen snijden. Dit illustreert hoe mijn bedrading als man meer gericht is op de veiligheid en bescherming van mijn vrouw en gezin.

Ik geloof dat God ons opzettelijk zo heeft bedraad, omdat wij als echtgenoten in het huwelijk een andere rol te vervullen hebben. Ik moet toegeven dat ik het geweldig vind als mijn vrouw een eenvoudig ogende kamer omtovert tot iets moois en huiselijks, ook al ben ik het niet eens met de praktische plaatsing van elk voorwerp!

De bescherming van Christus omvat meer dan het fysieke welzijn van Zijn bruid

Ik geloof dat God iedere echtgenoot heeft toegerust met de vastberadenheid en het inzicht om gevaar van verre te zien en zijn echtgenote te waarschuwen om voorzichtig te zijn. Aangezien wij Christus vertegenwoordigen in het huwelijk en onze vrouwen de Kerk vertegenwoordigen, moet onze bescherming van onze vrouwen veel meer inhouden dan alleen fysieke bescherming. Dit weten we, omdat de bescherming van Christus meer omvat dan het fysieke welzijn van Zijn bruid, de Kerk. (Efeziërs 5:22-33)

Bescherming van de Ziel (Emoties)

Vaak worstelen onze vrouwen met emotionele pijn, bijvoorbeeld vanwege iets kwetsends dat iemand tegen hen heeft gezegd of gedaan. Het kan ook zijn dat jij als echtgenoot verzuimd hebt iets te doen wat van je verwacht wordt. Misschien heb je iets gezegd of gedaan wat je niet had mogen zeggen of doen.  In deze omstandigheden wil God ons toerusten (met de hulp van de Heilige Geest) om onze emoties te scheiden van de feiten. En waar wij misschien de schuldige zijn, wil Hij ons leiden om ons te verontschuldigen en ons laten zien hoe het leidt tot ernstige schade in de vorm van bitterheid, wrok en schadelijke boosheid als de ruzie en pijn niet liefdevol wordt afgehandeld in gebed en overgave aan de Heilige Geest. Dit zou schadelijk zijn voor zowel uw, als haar wandel in heiliging met Christus.

…we moeten onze vrouwen en onszelf afleiden van onze neiging om te piekeren over zaken die we beter aan Christus kunnen overgeven

In het bovenstaande scenario moeten we onszelf niet alleen beschermen tegen onnodige, langdurige, emotionele pijn, maar moeten we onze vrouwen en onszelf ook afleiden van onze neiging om te piekeren over zaken die we beter gewoon in geloof en vertrouwen aan Christus kunnen overgeven.

Bescherming van geest en ziel

We moeten voorop gaan in het actief strijden voor een ‘gezonde geest’, wat betekent dat we geen angst koesteren, maar ons overgeven aan het besef van Gods niet aflatende liefde voor ons en Zijn kracht die ons ter beschikking staat. In 2 Timoteüs 1:7, waar gesproken wordt over een gezonde geest, angst, verlegenheid, liefde en kracht, staat dat deze eigenschappen beschikbaar zijn voor een gelovige wanneer hij het evangelie verkondigt: “Want God heeft ons niet gegeven een geest van verlegenheid of lafheid of angst, maar [Hij heeft ons gegeven een geest] van kracht en van liefde en van een gezond oordeel en persoonlijke discipline [eigenschappen die resulteren in een kalme, evenwichtige geest en zelfbeheersing].” (2 Timoteüs 1:7)

Wij moeten voorop gaan in het actief strijden voor een ‘gezonde geest’, wat betekent dat we geen angst koesteren

Moeten wij niet in de eerste plaats het evangelie verkondigen en voorleven aan onze echtgenoten, om Christus, onze Verlosser, te eren als Zijn afgevaardigde leiders en beschermers van onze vrouwen en gezinnen?

Het lijkt erop dat God van de echtgenoten niet alleen verwacht dat zij hun vrouwen lichamelijk beschermen, maar ook dat zij hun hele wezen – lichaam, ziel en geest – koesteren en beschermen. Hij stelt Zijn Heilige Geest tot onze beschikking voor alle kracht en wijsheid die ons ontbreekt wanneer wij proberen onze vrouwen op deze gebieden van hun leven te beschermen. Het enige wat van ons nodig is om de wijsheid en het inzicht van God te ontvangen, is tijd vrijmaken voor God en intimiteit met Hem nastreven.

OVER DE AUTEUR
Mac is getrouwd met Naudine, zij dienen als oudsten in Joshua Generation Church (JoshGen). Ze waren acht jaar zendelingen voordat ze in het pastoraat betrokken raakten, en zijn sindsdien betrokken geweest bij verschillende gezinsbedieningen die te maken hadden met het herstellen van heelheid. Ze leiden momenteel de programma’s voor huwelijksverrijking en scheidingsherstel in JoshGen.