Kijk wat God heeft gedaan! | Juni 2021

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”  Mattheüs 28:19-20


COVID-19 heeft de wereld het afgelopen jaar hard getroffen en heeft invloed gehad op het dagelijks leven van bijna elk land ter wereld. Helaas heeft het ook directe gevolgen gehad voor de  kerk. Veel kerken zijn verhinderd om samen te komen en te aanbidden, en hebben hun toevlucht moeten nemen tot online streaming om samenkomsten te houden, het vooraf opnemen van aanbiddingssessies, het uiteindelijk het missen van het persoonlijke contact en de kans om het Evangelie in levende lijve te verspreiden.

En toch, ondanks dit alles, is God aan het bewegen als nooit tevoren! Binnen Four12 zijn we doorgegaan met het zien dat God ongelooflijk leven en groei brengt. Hier is een samenvatting van wat er is gebeurd binnen enkele van onze Four12 partnergemeenten.

Uitbreiding naar Rome, Italië

Bruce en Monica Nherera en hun gezin, voorheen van Stirling Worship Centre, in Oost-Londen, Zuid-Afrika, zijn bezig met het starten van een gemeenschap (huisgroep) in Rome, Italië. Ze zijn verhuisd vanwege werkverplichtingen en hebben het op hun hart om iets echts, oprechts en authentieks op te bouwen in de omgeving. We kijken er naar uit om te horen wat God in en door hen zal doen in de komende maanden!

DE FAMILIE NHERERA

Leren en groeien in Nederland

Begin 2021 heeft Living Waters in Nederland een aantal gemeenteleden uitgezonden om tijd door te brengen bij verschillende Joshua Generation Church gemeenten in Zuid-Afrika. Tijdens hun bezoek waren ze in staat om toegerust te worden op profetische trainingstijden en leidersbijeenkomsten en hadden ze de gelegenheid om relationeel op te bouwen en bemoedigd te worden. Living Waters is nog een relatief nieuwe kerk, pas een jaar oud (geplant net voor de COVID pandemie toesloeg) en is al gegroeid tot meer dan 80 leden. Er is een sterke Nederlands Hervormde achtergrond en invloed in Nederland; de kerk is echter op een nieuwe manier in aanraking gekomen met Gods Geest. Mensen worden gedoopt met water, spreken in tongen en wandelen in een grotere vrijheid in Christus.

Het leven uit Lockdown in Londen

Lesedi en Kristle Williams hebben vorig jaar met een kleine groep mensen King and Country Church geplant in Zuid-West Londen, midden in een lockdown. Sindsdien zijn ze gegroeid tot 30 mensen en hebben ze het ongelooflijke leven van God ervaren terwijl Hij hen samenbond. Hoewel er weinig persoonlijke ontmoetingen zijn geweest, hebben ze de afgelopen zes maanden de gelegenheid gehad om gemeenschappen (huisgroepen) te starten in huizen, mensen te laten zien wat het betekent om in een Nieuw Testamentisch Christendom te leven, elkaar te bemoedigen door regelmatige getuigenissen en samen te bidden op vrijdagochtenden. Ze zijn enthousiast om elkaar eindelijk weer face-to-face te ontmoeten en dieper te gaan. Ook zijn ze een nieuwe gemeente aan het stichten in Hertfordshire en hebben onlangs hun kerkwebsite gelanceerd!

HEILIGEN VAN KING & COUNTRY CHURCH IN ZUID-WEST LONDEN (BOVEN) & HERTFORDSHIRE (ONDER)

Vermenigvuldiging in Zuid-Afrika 

De kerken in Zuid-Afrika blijven sterk groeien in aantal, met nieuwe kerken die geplant zijn of op het punt staan op gepland te worden.

Het afgelopen jaar is City on a Hill gegroeid naar drie gemeenten, waarbij Zao Church (Montana, Pretoria) zich bij de City on a Hill familie heeft gevoegd en er is een nieuwe gemeente gepland in Boksburg.

Oxygen Life Church wordt steeds sterker en kondigde onlangs aan dat ze Matthew en Shannon Wright vrijlaten om later dit jaar een gemeente te stichten, Risen Hope in Umgeni, Durban. Daarnaast zullen er in de komende maanden nog twee kerken worden geplant in Jeffrey’s Bay en Cape St. Francis Bay in de Oost-Kaap! Alsof dit nog niet genoeg opwinding is, hebben ze onlangs ook de lancering aangekondigd van een 6 maanden durende media training school genaamd Ready, Aim, Fire (RAF). Een mediaschool met als doel studenten te trainen in gemengde media, hun relatie met Jezus te laten groeien, hen in te pluggen in de lokale kerk en hen terug te laten keren in hun lokale context waar ze kunnen dienen en kwaliteitsmedia kunnen leveren geworteld in de waarheid. Ready Aim Fire inschrijvingen zullen in juli geopend worden. Hou een oogje in het zeil voor meer details!

Famili Christi in Queenstown werkt al een paar jaar in het gebied van Fort Beauford en Adelaide in de Oostkaap. Uit dit werk en de relaties die zijn opgebouwd, is een nieuwe kerk geplant, Living Waters! De nieuwe kerk in Adelaide, Oost-Kaap, wordt geleid door Adaan en Jessica Bouwer en bestaat uit een kleine groep mensen die in vuur en vlam staan voor de Heer. God heeft al nieuwe gezinnen aan hen toegevoegd!

BIDDEN VOOR NIEUWE LEDEN IN DE LIGHTHOUSE CHURCH IN HOEDSPRUIT, ZUID-AFRIKA

De Lighthouse House Church in Hoedspruit, Limpopo, geniet van een prachtig seizoen van toegenomen gezondheid in God, met de wijding van hun eerste ouderlingsechtpaar aan het eind van vorig jaar en onlangs de vreugde van 35 volwassenen die lid werden en zich bij de familie aansloten. Ze hebben ook huwelijken en gezinnen hersteld zien worden, en hun aanbidding is dieper geworden doordat ze zich hebben losgemaakt van de beperkingen van gewoonten en tradities.

Kingdom Community Church in Kwa-Zulu Natal blijft God onder hen zien bewegen. Zij hebben hun derde gemeente geplant en komen nu samen in Mtunzini, Meer en See, evenals in Richard’s Bay. Er zijn 15 diakenen vrijgemaakt, vier mensen hebben hun leven aan God gewijd en zijn een school en een koffieshop begonnen.

Joshua Generation Church is uitgegroeid tot 37 gemeenten met heiligen en leiders die gehoor geven aan de roep van God om uit te stappen. Voorheen beperkt tot Zuidelijk Afrika, hebben zij zich uitgebreid naar nieuwe landen zoals Mauritius en Australië. Ook hebben ze hun langer ‘gevestigde gemeenten’ zien groeien in aantal, met een toename van bezoekers, reddingen en heropnames.

God is in beweging in Malawi, Zambia en Namibië

Lance en Sue McIntosh blijven dit jaar dienen in Malawi, met vele getuigenissen van Gods wonderbare voorziening en tussenkomst die constant binnenstromen en vele gelegenheden om de leiders toe te rusten en de waarheid van het Evangelie te delen. Het meest opmerkelijke is dat Malawi, zelfs met wereldwijde reisbeperkingen vanwege COVID-19, open is gebleven voor bezoekers. Het was bemoedigend om te horen van de vele vrijwilligers die gehoorzaam in geloof zijn uitgestapt en deel hebben uitgemaakt van het dienen in dat prachtige land, vaak maandenlang.

Er is een ongelooflijke groei geweest in Gospel Central Church in Zambia, met een nieuwe gemeente die geplant is in een gebied dat Gardens heet. Ook worden kerkleiders en hun heiligen praktisch toegerust en krijgen ze landbouwtraining via het Restore-Agri programma.

GEBEDSBIJEENKOMST IN CROWDED HOUSE CHURCH, WINDHOEK, NAMIBIË

Crowded House in Windhoek, Namibië, heeft het afgelopen jaar een prachtige groei doorgemaakt. Er zijn achttien nieuwe gezinnen bijgekomen, waardoor de gemeente met een derde is gegroeid en die broodnodige nieuwe gaven met zich meebrengen. De gemeente bad voor een persoon met een specifieke gave, en Jezus bracht ze! Hun lifegroups beleven samen geweldige tijden, groeien in liefde voor elkaar en genieten van goede tijden van gemeenschap. Sinds twee jaar reiken ze uit in de stad Dordabis, 90 km van Windhoek, waar geen charismatische kerk is. Onlangs hadden ze een ontmoeting met de boeren, die hen toegang hebben gegeven tot een huis in de stad en een kerkgebouw. Ongelooflijk, ze zullen daar nu iemand fulltime plaatsen om in de gemeenschap te gaan werken.

Uitreiken in Indonesië en Taiwan

Jubilee Church in Indonesië blijft sterk en deelde onlangs hoe ze bij elke gelegenheid zijn blijven samenkomen. Ze zijn niet gestopt met uitreiken en volhardend in hun evangelisatie inspanningen. Dit heeft veel vruchten afgeworpen, want ze hebben verlorenen gered zien worden (inclusief moslims die zich tot Christus bekeerden), ze hebben vele gelovigen gedoopt in hun regio’s en ze hebben zelfs een kerk geplant in Ambon!

De kerk in Taiwan, die eind 2020 is geplant, blijft in aantal groeien. Sinds het planten hebben ze twee reddingen gezien en één persoon die publiekelijk zijn geloof in Jezus Christus beleed door de gehoorzame daad van de waterdoop.

ENKELE DOOPFEESTEN GEVIERD DOOR JUBILEE CHURCH IN AMBON, BUNDANG, SEMARANG & MEDAN (VAN LINKS NAAR RECHTS)

Vrijheid voor  de  Republiek  Ierland

In september 2020 verlieten James en Cindy Thornhill-Fisher de veiligheid van hun leven in Zuid-Afrika en stichtten ARC Cork – Freedom Life Church in de Republiek Ierland. Gedurende vijf maanden van afsluiting heeft God, ondanks dat ze elkaar vorig jaar niet meer dan twee keer persoonlijk konden ontmoeten, mensen aangetrokken en toegevoegd aan de gemeente. Nadat ze elkaar eerder online hadden ‘ontmoet’, konden ze onlangs voor het eerst een aantal van hun nieuwe kerkfamilies persoonlijk ontmoeten. Ze hebben ook vijf reddingen, vijf verbintenissen en vijf dopen gevierd! God heeft de kerk ook voorzien van de broodnodige geluidsapparatuur door een gulle donatie van ARC Sydenham. Op persoonlijk vlak heeft Hij gunstige woon- en werkomstandigheden geschonken aan James en Cindy.

UITRUSTING GESCHONKEN DOOR ARC SYDENHAM AAN ARC CORK – FREEDOM LIFE CHURCH

AANBIDDING IN CONVERGÊNCIA CHURCH, BRAZILIË

Doorbraak in Brazilië

Convergência Church heeft twee gemeenten in Monte Mor en Campinas en werkt in twee andere regio’s, Indaiatuba en Piracicaba. Tijdens COVID-19 leidde God hen om door te gaan met het online presenteren van het Evangelie via sociale media kanalen. Wonderbaarlijk genoeg is hun bereik op sociale media de afgelopen 12 maanden verdrievoudigd, en hun gemeente in Monte Mor is bijna verdubbeld in omvang, met meer dan 100 mensen die zich bij hen hebben aangesloten. Velen zijn zelfs naar Monte Mor verhuisd om zich bij hen aan te sluiten, ondanks de pandemie! De gemeente heeft getuigd hoe God authentieke hechte relaties heeft opgebouwd van huis tot huis en hen heeft aangemoedigd om een plaats te bouwen waar Zijn aanwezigheid kan wonen.

Vrijgevigheid in overvloed

Verscheidene samenwerkende kerken hebben in deze tijd nog steeds te maken met tegenwerking en worden dagelijks geconfronteerd met gevechten vanwege de impact van COVID-19. Maar dankzij de gulheid van onze Four12 partners en uw trouwe giften aan het Four12 Partners Relief Fund, zijn we in staat geweest om broodnodige voedselvoorraden, PBM/medische benodigdheden en financiële steun aan de behoeftigen te leveren. Een geschatte USD 61.700 is ingezameld en toegewezen aan meer dan 33 kerken in acht regio’s in Zuid-Afrika, India, Zimbabwe en Zambia.

U kunt op de hoogte blijven van het laatste nieuws van onze samenwerkende kerken op onze website en door onze social media kanalen te volgen of de Four12’s App te downloaden. Er zijn ook veel spannende online en in-person evenementen op komst.

Header Image: boven, van links naar rechts: Lance & Sue McIntosh delen Bijbels uit in Malawi, ARC wijdt oudsten in Londen, familie Nherera in Rome, familie Breinstampf die een Joshua Generation Church outreach gemeente heeft geplant in Australië.

Onderaan, van links naar rechts: King & Country Church leden in Engeland die de donatie van muziekspullen vieren, Darwin Lontoh uit Indonesië, gebed bij Convergencia, MonteMor in Brazilië, Oxygen Life Church gemeente planten in Cape St Francis, Zuid-Afrika.


OVER DE AUTEUR
Four12 is een dynamisch samenwerkingsverband van kerken over de hele wereld die samenwerken om de kerk die Jezus zelf aan het bouwen is toe te rusten, te herstellen en te bevorderen. U kunt ons volgen op Facebook, Instagram en YouTube of download onze App.