Leiderschapstraining

Sta eens stil bij wat de apostel Paulus schrijft over de kracht van het Evangelie in zijn brief aan de gemeente in Rome

Romeinen 1:16 – 17

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Op de een of andere manier lijkt het erop dat het die kracht niet langer bevat. We studeren, we prediken, maar er lijkt heel weinig te gebeuren. Veel predikers nemen hun toevlucht tot wereldse communicatiemethoden om hun publiek te laten reageren en kerken te laten groeien. Ik geloof echter dat er niets mis is met het evangelie, maar met ons begrip, toepassing en communicatie van de Evangelieboodschap.

Dit brengt mij bij het doel van deze trainingshandleiding en het proces van toerusting. Paulus maakt in zijn brief aan de gelovigen in Efeze heel duidelijk dat het doel van het benoemen van leiders in de gemeente door Christus is dat zij niet alleen Zijn gemeente leiden, maar ook de gelovigen onder hun hoede toerusten. Zij zullen op hun beurt worden opgeleid om anderen in hun gemeenschap van gelovigen te dienen en te dienen.

Daar gaat deze cursus over. We richten ons in de eerste plaats op de training van de onderwijzende en predikende oudsten / voorgangers in het juist omgaan met het Woord van God. Paulus spoort Timotheüs aan om zijn best te doen om zich aan God te presenteren en Zijn goedkeuring te zoeken als een hardwerkende man, die zich niet schaamt voor zijn wandel met Jezus en die het woord der waarheid correct hanteert. Als er een juiste manier is om met Gods woord om te gaan, is er zeker ook een verkeerde manier en moeten we toegerust zijn om het verschil te onderscheiden!


Deze training zal gegeven worden door Richard van de Ruit
Richard is getrouwd met Sue en ze hebben drie volwassen kinderen die in Engeland, Nederland en Frankrijk wonen. Ze hebben samen meer dan 30 jaar in Afrika gediend, in kerkleiderschap, het opleiden van kerkleiders en kerkplanting. Ze dienen momenteel op leiderschap bij Joshua Generation Church.