Evangelisatie

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:19-20)

Dit is de laatste opdracht die de Heere Jezus gaf aan zijn discipelen voordat Hij naar Zijn Vader ging. Wij vinden het belangrijk dat iedereen het goede Nieuws dat Jezus ons redt hoort. Daarom heeft evangelisatie een belangrijke rol in onze gemeente.