Worship

En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.” (Handelingen 2:47). Aanbidding is niet een moment, maar een levensstijl. Wij willen met ons hele leven Jezus de eer geven die Hem toekomt. Daarom heeft aanbidding een belangrijke plek in onze gemeente.