God ervaren in een ander land

FOUR12 GLOBAL / 19 MEI 2021 / ARTIKELEN

Door Hans Wouter Blok

Van 26 februari tot 20 maart 2021 had ik het voorrecht om de Joshua Generation Church (JoshGen), Zuid-Afrika, te bezoeken, en het was geweldig!

Mijn thuis gemeente

De kerk waar ik deel van uitmaak in Nederland, heet Living Waters. We komen samen in een heel klein dorpje genaamd Hekendorp, in onze prachtige locatie: de Boezem. Onze kerkfamilie komt uit de omliggende omgeving. We zijn een jaar geleden geplant, en onze gemeente telt nu ongeveer 70 leden, waaronder veel kinderen. We hebben drie huisgroepen, maar vanwege de COVID moet elke zondag één huisgroep apart van de anderen bijeenkomen.

Leren en groeien in Zuid-Afrika

Vanaf Kerstmis tot aan onze zomervakantie (die in juli begint), had ik wat extra tijd. Peter, de leider van onze gemeente, voelde dat de Heer zei dat ik naar Zuid-Afrika moest gaan om toegerust te worden en te groeien in het leiden van aanbidding. Omdat we in ons land een Nederlands gereformeerde achtergrond hebben, zijn we gewend aan een bepaalde afstand in onze aanbidding en spelen we voornamelijk gewoon de liederen, de een na de ander. Echter, God heeft onze aanbiddingscultuur veranderd, en we zijn klaar om meer te leren.

In Zuid-Afrika verbleef ik bij Mervis en Sonja van der Merwe en hun familie. Tijdens mijn verblijf leerden Michael, Joubert en Mervis mij over het leiden van aanbidding, alles wat er achter het podium gebeurt en hoe het echt een levensstijl is. Er waren eindeloze oefeningen waarin we de Heer zochten om vanaf die plek te aanbidden, en het opende mijn ogen voor een hele nieuwe wereld.


“…terwijl profetie een prachtig geschenk is om van Hem te ontvangen, Hijzelf is zoveel mooier.”


HANS IN AANBIDDING MET MERVIS TIJDENS EEN SAMENKOMST BIJ JOSHGEN

De gave van tongen

Op mijn tweede avond, aanbaden we met enkele kerkvrienden rond de piano. Het was prachtig. Vlak voordat ik naar bed ging, bad ik tot God, die me die avond in vuur en vlam had gezet. Op een gegeven moment, zei ik gewoon tegen God: “Ik zal gewoon stil zijn zodat U tegen me kunt praten”. En toen gebeurde het, direct nadat ik dat had uitgesproken, gaf Hij mij de gave van tongentaal, en het begon gewoon te stromen. Mijn tong ging overal heen, en de woorden bleven maar komen. Dit was de eerste keer dat ik in tongen bad, en niemand had speciaal voor mij gebeden om deze gave te ontvangen; het was echt God die het mij gewoon gaf.

 Profetische toerusting

Ik was in staat om de ontwaak profetische sessies bij te wonen die plaatsvonden bij JoshGen in Sunningdale. De avonden waren geweldig. Tijdens mijn tijd in Zuid-Afrika spraken we veel over de bekwaamheid van het hart en dat het niet alleen om kennis gaat. Ik heb geleerd hoe ik moet volharden in het zoeken van Gods aanwezigheid, me over te geven en me door Hem te laten veroveren – me weer helemaal vol vuur te laten worden. Het is zo cool dat, hoewel de avonden over profetie gingen, het belangrijkste wat ik uit de sessies haalde was dat profetie weliswaar een prachtig geschenk is om van Hem te ontvangen, maar dat Hij zelf nog zoveel mooier is. Het gaat echt om nabijheid, Hem zoeken en Hem in de ogen kijken. Het voelde alsof elke avond, Mervis voor iedereen stond tijdens de aanbidding, en zei: “Probeer niet om een woord te ontvangen, zoek gewoon Zijn aangezicht.” De sessies gingen over het profeteren over God in plaats van over het profeteren zelf. Dit is niet alleen iets om toe te passen in de profetie, maar in elk aspect van ons leven. We zijn altijd eerst priester, dan profeet, leraar, apostel, enzovoort.


“… God verzachtte mijn hart om Hem op een nieuwe manier te dienen.”


Een verzacht hart

Tijdens mijn verblijf in Zuid-Afrika heeft God mijn hart verzacht om Hem op een nieuwe manier te dienen. Uiteindelijk denk ik dat dit het belangrijkste is dat ik heb meegenomen. Veel van de verzachting in mijn hart gebeurde tijdens de avonden omdat ik echt dicht bij Hem kon komen. Ook door de ontmoeting met de mensen van JoshGen zag ik zo’n nederigheid en zachtmoedigheid, dat is gewoon iets wat me greep en verwonderde. Uiteindelijk is er geen duidelijk punt waarvan ik kan zeggen, “daar heeft God mijn hart zachter gemaakt”. Gedurende mijn hele tijd in Kaapstad was God aan het werk geweest en had Hij het erin gemasseerd.

Terugkeer naar huis

God heeft me in de drie weken in Zuid-Afrika voorbereid om Hem en Zijn gemeente te dienen op de manier die Hij wil in Nederland. De uitdaging nu is om te proberen een manier te vinden om de geleerde lessen en gewoontes te kunnen toepassen. We kijken er naar uit om te zien wat Hij zal blijven doen in onze aanbidding!

Anderen die ook komen om uitgerust te worden

Na het bezoek van Hans Wouter aan Zuid-Afrika, hebben twee andere gezinnen uit dezelfde gemeente ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om JoshGen te bezoeken, toegerust te worden en relationeel op te bouwen.

Wim en Elisabeth Gerritse-van Veldhuisen, samen met Gerrit en Laura Buitelaar-Prins en hun kinderen, Jesse (3 jaar) en Timo (1 jaar), bezochten Zuid-Afrika voor een maand, in april. Net als Hans Wouter, kwamen zij met een hart om blootgesteld te worden aan het dagelijkse christelijke leven en te groeien op het gebied van profetie. Het was een geweldige ervaring om het hart te zien achter

DE FAMILIES BUITELAAR-PRINS EN GERRITSE-VAN VELDHUISEN ARRIVEREN OP CAPE TOWN INTERNATIONAL AIRPORT

wat de lokale kerk doet en om persoonlijk gesterkt te worden. Tijdens hun verblijf bezochten ze verschillende JoshGen-gemeenten in de West- en Zuidkaap en kregen ze de kans om te aanbidden met andere gelovigen, leidersbijeenkomsten bij te wonen, getuige te zijn van waterdopen, voor hen te bidden, te delen op samenkomsten en zelfs deel te nemen aan het gemeentekamp in Mossel Bay.

Hun bezoek was niet zonder opofferingen, zowel financieel als persoonlijk. Beide dames reisden internationaal terwijl ze zwanger waren, en terwijl Gerrit en Laura dapper met twee peuters reisden, moesten Wim en Elisabeth van hun kinderen gescheiden worden en hun kinderen achterlaten, wat betekende dat Elisabeth iets eerder naar Nederland moest terugkeren. Toch getuigen ze dat het zo de moeite waard was om God in een ander land te ervaren – om te zien hoe de plaatselijke kerk zich opbouwt volgens het nieuwtestamentische Bijbelse patroon en om wat ze geleerd hebben mee terug te nemen en met anderen te delen.

WATERDOOP BIJ JOSHGEN IN MOSSEL BAY

Zowel gelovigen in Nederland als in Zuid-Afrika zien ernaar uit om in de toekomst nog veel meer getuigenissen te horen over de impact van deze bezoeken aan Zuid-Afrika en Nederland!


OVER DE AUTEUR
Hans Wouter is 18 jaar oud, speelt piano en gitaar in Living Waters Church in Nederland. Hij heeft een diep verlangen om mensen te helpen God te aanbidden zoals alleen Hij waardig is om aanbeden te worden.