Heilige dingen

FOUR12 GLOBAL / 25 FEBRUARI 2020 / ARTIKELEN

Door Elizabeth East

Jaren geleden zei God dit tegen me: ‘Ik leg heilige dingen in uw handen; neem het niet licht op.

God vertelde me dat ‘heilige dingen’ niet alleen de kostbare mensen betekenden die Hij aan mij zou toevertrouwen, maar ook de gave die Hij mij had gegeven. Hij vertelde me dat ik deze dingen serieus moest nemen en deze gave moest aanscherpen. Een paar jaar geleden ging ik bij Melanie du Toit logeren en bracht ik tijd door met haar en andere profetische mensen in Kaapstad. Ik weet nog hoe ik daarvandaan terugkwam; God had mij nog meer geslepen, ik had verdieping gekregen en ik was meer verbonden met Jezus en Zijn volgelingen. En dat niet alleen, ik had ook meer vertrouwen in het horen van Gods stem en in het verkondigen ervan.


“En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.” (Romeinen 12:6-8)


Er is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal om toegerust te worden in de gaven die de Heer ons heeft gegeven, en deze profetische toerustingsmomenten bieden mogelijkheden om dit te doen.

Welke training je ook eerder hebt gedaan, deze trainingsmomenten worden overspoeld met situaties waarin we allemaal gedurfder en nauwkeuriger zouden kunnen zijn. We zouden allemaal uit kunnen stappen om Gods stem te horen, en niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen.


“Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. ” (1 Korinthe 14:3)


Wat een opwinding wordt er ervaren als, zij het zenuwachtig, een voorzichtig woord van bemoediging wordt gebracht, en je ontdekt dat het precies klopt! We hebben zoveel opwinding gezien als het vertrouwen van mensen groeit en ook anderen beseffen dat ze kunnen profeteren. Ja, dit is een geschenk voor ons allemaal!

Je hebt misschien het gevoel dat je het allemaal eerder hebt gehoord of je hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar deze tijden zijn meer dan alleen het ontvangen van hoofdkennis en informatie. Dit zijn ook momenten van ontdekken, niet alleen van een profetische gave, maar ook van passie, openbaring van Jezus en wat Hij in en door Zijn kerk wil doen. Zoals Melanie, Julie, Nadene en Mervis delen, voel je de diepte, de passie en de honger naar Jezus door elk woord heen.

Het is op deze momenten dat we een diepere verbondenheid krijgen met mensen (degenen die Hij liefheeft) terwijl we elkaar aanvuren, aanmoedigen en omdat we kwetsbaar zijn naar elkaar toe. We zijn opgebouwd en in een huis geplaatst – Zijn huis.

Dus, net als die jaren geleden, verliet ik deze laatste Profetische Toerusting geslepen, verdiept, verbonden en meer vastbesloten om moediger en gehoorzamer te zijn in deze heilige gave die de Heer me heeft gegeven. Ik zou iedereen willen aanmoedigen om de “heilige dingen” die God in uw handen heeft gelegd te erkennen en meer vertrouwen te hebben. Nu is het tijd voor ons allemaal om op te staan en erin geslepen te worden!

Ik kijk er naar uit om je te zien bij de volgende Profetische Toerusting!


OVER DE AUTEUR
Elizabeth is een vrouw, moeder & zus, een liefhebber van Jezus, avonturen, tennis & frambozen. Ze werkt al vele jaren als counselor en heeft een passie voor het helpen van mensen om tot heelheid te komen. Ze werkt in de Joshua Generation Church in het leiderschapsteam, samen met haar man Andrew.