Leiding van God volgen

FOUR12 GLOBAL / 27 AUGUSTUS 2020 / ARTIKELEN

Door Peter de Korte

Onze eerste ontmoeting met de waterdoop als volwassene was in 2000. Eefje gaf haar leven aan Christus toen ze werkte aan een project genaamd ´Double Harvest´ in Haïti. De mensen vertelden haar dat ze gedoopt moest worden, iets waar ze nog nooit van had gehoord. In Nederland is er een sterk geloof dat baby’s in het verbond van Abraham zijn ​​als ze als kind gedoopt worden. Eefjes ouders waarschuwden haar om zich niet te laten dopen, omdat ze al gedoopt was, dus dat heeft ze niet gedaan. Maar Eefje kon de gedachte aan de waterdoop als volwassene nooit loslaten. We spraken er vaak over, maar ik dacht altijd dat het geen enkel verschil maakte.

Door haar ervaring in Haïti verlangde Eefje ernaar om nog een zendingsreis te maken. Dus besloten we om samen met Soul Survivor naar Kenia te gaan. We wisten niet wat Soul Survivor was. We waren in shock toen we mensen in tongen zagen spreken, profeteerden en dat er mensen genezen werden. Wij, als Nederlands Hervormd echtpaar, hadden nog nooit van die dingen gehoord. Maar onze leiders hebben ons door de Bijbel laten zien dat dit de gaven van de Geest zijn. We zagen de vrucht in het leven van die mensen en de zendingsreis opende onze ogen voor het feit dat de Heilige Geest nog steeds actief is.


“We wisten niet waar we heen moesten maar we wisten dat we meer van de Heer wilden.”


Vijf jaar geleden zijn we met onze vijf kinderen voor drie maanden naar Hoedspruit (Zuid-Afrika) geweest. Door de jaren heen hadden we het leven gemist dat wij hadden gezien in de levens van de mensen in Kenia en Haïti. God bracht ons naar de Gathering Place (tegenwoordig The Lighthouse Church), waar Ivan (Senior) en Margaret van Vuuren dienden, samen met Richard en Sue van der Ruit. Daar zagen we de Heilige Geest krachtig werken en zagen we de ware liefde van de mensen voor elkaar. Er werd weer iets wakker in ons hart. We hadden een geweldige tijd en zagen de impact die het op onze kinderen had. We konden het niet definiëren, maar terugkijkend realiseren we ons nu dat wij relatie zagen in plaats van religie. Ik was destijds ouderling in onze Nederlands Hervormde Kerk, dus besloot ik mijn ouderlingschap neer te leggen. Wij wisten niet waar we heen moesten, maar we wisten wel dat we meer van de Heer wilden.

Toen we terugkwamen in Nederland, was het moeilijk. We wisten dat we niet in het huidige systeem pasten, maar we konden ook geen kerk vinden waar we ons thuis voelden. Ik realiseer me nu dat God me eerst moest ‘breken’. Gedurende deze tijd opende Hij mijn ogen voor verborgen zonden die ik moest belijden en in het licht moest brengen. Het was een moeilijke, maar bijzondere tijd. Ik heb de Heilige Geest nog nooit zo duidelijk tot mij horen spreken.

Eefje en ik besloten terug te gaan naar Zuid-Afrika om ons te laten dopen. Na onze doop dachten wij dat we in tongen of iets dergelijks zouden gaan spreken. Maar dat is niet gebeurd! Wat er gebeurde, was dat onze ogen werden geopend voor het Woord van God. Toen wij de Bijbel lazen, begon de Heer tot ons te spreken. We keerden terug naar Nederland en in plaats van de kerk te verlaten, sprak de Heer heel duidelijk tot Eefje dat we in de Nederlands Hervormde Kerk moesten blijven. We dienden in onze kerk en begonnen een Bijbelstudiegroep die de basisprincipes van de Bijbel behandelde: rechtvaardiging, heiliging, zonde, gezeten zijn met Christus in de hemel, sterven met Christus en rustige tijden. We hebben deze cursus drie jaar gevolgd, elk jaar met een nieuwe groep. Het toonde ons dat het Nederlandse volk vernietigd wordt door gebrek aan kennis.


“Mijn volk is vernietigd door gebrek aan kennis; omdat je kennis hebt verworpen, wijs ik je af als priester voor mij. En aangezien u de wet van uw God bent vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten.” (Hosea 4:6)


Door het geloof dat ze in het verbond van Abraham zijn, geloven mensen in Nederland bijvoorbeeld dat ze automatisch gered worden, of ze zijn juist onzeker of ze de Heilige Geest hebben. God liet ons zien waarom de waterdoop zo belangrijk is. In de Bijbel lezen we dat mensen onmiddellijk werden gered, gedoopt en ontvingen (of werden gedoopt) in de Heilige Geest. Maar hier in Nederland worden mensen als kinderen gedoopt. Ergens in hun leven worden ze gelovigen, maar veel mensen worstelen met het concept van de Heilige Geest. Een ander probleem is dat de meeste mensen hun Bijbel niet lezen of slechts één vers lezen. Ze luisteren naar wat ze in de kerk te horen krijgen, maar ze controleren het niet voor zichzelf. We hebben ook kerken die geloven dat je nooit echt kunt weten of je gered bent. Tijdens onze drie jaar durende Bijbelstudie liet God ons niet alleen de Bijbelse kijk op de doop zien, maar ook hoe we mensen over deze onderwerpen kunnen benaderen, zonder dat ze ons afsluiten.

In juni 2019 nodigden Richard en Sue ons uit om met hen deel te nemen aan de Four12-conferentie op het eiland Man. We boekten de kaartjes bij een paar goede vrienden, maar God voegde een week voordat we vertrokken meer mensen (vreemden) aan onze groep toe. Samen hadden we een geweldige tijd in gemeenschap, aanbidding en gebed. Na de conferentie wisten we dat het tijd was om de Nederlands Hervormde Kerk te verlaten. Daar op het eiland Man werd het verlangen naar een Bijbelse, authentieke, door de Geest geleide kerk geboren. We besloten met de groep om meer te weten te komen over Four12 en planden een reis naar Zuid-Afrika in november 2019. Een van de mannen in de groep is een theoloog en Eefje en ik hoopten dat hij misschien een ´telefoontje´ van de Heer zou krijgen tijdens dit bezoek. Na onze eerste ontmoeting met Andrew Selley, vroeg Eefje mij: “Peter, wat als de Heer jou roept om een ​​kerk te stichten?”. Het idee schokte me, maar er raakte ook iets in me. De volgende dag sprak de Heer via Andrew Selley en Mervis van der Merwe en bevestigde die week opnieuw dat we geroepen waren om een ​​kerk in Nederland te planten. Weten dat je ´gebeld´ wordt is één ding, het doen is iets anders; vooral als we nog niet veel hebben geleerd over de Heilige Geest en hoe we door Hem geleid kunnen worden. Dus we deelden wat we voelden en we wachtten en wachtten en wachtten.


“We realiseerden ons dat we wachtten op beveiliging in plaats van een stap in geloof te zetten.”


Begin 2020 kwamen Velle en Lizette Potgieter naar Nederland. We hadden hen ontmoet op het eiland Man. Velle vroeg mij: “Peter, waarom ben je nog niet begonnen?” Dus ik zei tegen hem: “Ik wacht om te horen wie er binnen is”. De reactie van Velle opende mijn ogen, hij zei: “Peter, je hebt de roeping, dan moet je de Heer gehoorzamen en beginnen”. We realiseerden ons dat we op veiligheid wachtten in plaats van een stap in geloof te zetten. Na wat gebed die avond besloten we de kerk in geloof te planten. De volgende dag kwam er een auto aanrijden. Het was een van de mannen die zich bij ons op het eiland Man had gevoegd. Hij zei dat als we zouden beginnen, hij en zijn gezin erbij zouden komen. Die middag kreeg Eefje bericht van goede vrienden dat ze ook mee wilden komen. Het bijzondere is dat we onze beslissing nog niet hadden gedeeld, maar de Heer bevestigde onze stap in geloof door hen. In februari 2020 deelde Andrew de aankondiging over de gemeentestichting in Nederland op Facebook en begin maart zijn we begonnen als kerk. We hebben elkaar maar twee keer ontmoet voor de lockdown. En in plaats van mensen van het eiland Man en Zuid-Afrika te ontvangen om ons te helpen, stonden we er alleen voor. De Heer begon ons diepe lessen te leren en moedigde ons aan om niet op mensen te vertrouwen, maar op Hem.


“We hebben echt gezien hoe God zijn kerk begon te bouwen.”


Ik ben begonnen met het vertalen van de Uncorrupted Faith-serie omdat er veel corruptie in Nederland is, en we kochten een pop genaamd Fiep. Met Fiep zijn we begonnen met het maken van filmpjes over het oude en nieuwe verbond, doop en verlossing. De video’s van de pop bleken erg populair te zijn; ze is zo dom dat ze alles kan vragen zonder mensen te beledigen. We zijn gezegend dat onze regering een ​​”Intelligente” lockdown (ze noemen het echt zo) had besloten. Dit betekende dat we nog steeds in kleine groepjes in huizen konden vergaderen. Dus we splitsten de kerk op in lifegroups en keken naar berichten op YouTube. In maart begonnen we de kerk met 35 mensen, maar tijdens de coronapandemie zijn we gegroeid. God heeft mensen toegevoegd. Ik wist dat het niet aan mij lag, want ik leerde voor het eerst in mijn leven spreken! We hebben echt gezien hoe God zijn kerk begon te bouwen. Tijdens de Lockdown voegde God vijftien nieuwe mensen toe die hun leven aan Jezus overgaven. Eén familie had onze kerk nog nooit bezocht, maar zij wisten dat God hen riep om te helpen en samen met ons te bouwen. Ze verkochten alles, verlieten het familiebedrijf en verhuizen nu naar Oudewater. Door de tradities die we in Nederland hebben en de kinderdoop waren veel van onze gemeenteleden nog niet gedoopt. We wonen naast een kanaal dat 2,5 meter diep is. Eén van onze kerkleden bouwde een plateau zodat we mensen in onze achtertuin konden dopen. We hebben veertien mensen gedoopt tijdens de lockdown en binnenkort laten nog een vier mensen zich dopen. We zien de geestelijke strijd in het leven van mensen die deze stap van gehoorzaamheid zetten, maar we zien ook de vrijheid in hun leven. Een meisje vertelde dat ze depressief was en al een jaar bij een psycholoog zat. Sinds ze bij onze kerk was gekomen en zich had laten dopen, had ze al haar afspraken afgezegd. Ze heeft nu een geestelijk gezin en weet dat God van haar houdt. We maken ook kleine stapjes in het profeteren en hebben de online cursus gevolgd bij Melanie du Toit.


         “… de Heer is getrouw als we gaan in gehoorzaamheid.”         


We weten dat er zoveel meer te leren valt. Maar eerst moeten we leren om door de Geest geleid te worden, ons leven met elkaar te delen, het juiste DNA te krijgen, in elkaars leven te spreken en goed leiderschap te begrijpen. Maar we weten dat de Heer ons zal leiden. Dit is al een geweldige reis geweest en we hebben God nog nooit zo krachtig zien bewegen. Het is een grote les geweest; dat de Heer getrouw is als we in gehoorzaamheid wandelen. Ons gebed voor Nederland is: “Open de ogen van hun hart, Heer, zodat ze U zullen zien!”


OVER DE AUTEUR
Peter is de leider van Living Waters, Nederland. Hij is getrouwd met Eefje en ze hebben vijf kinderen. Ze zijn gepassioneerd om mensen te zien wandelen in de volheid van de Heilige Geest.