Geven

We dienen een vrijgevige God, die ons Zijn enige Zoon heeft gegeven zodat we gered konden worden. Hoe zouden we in reactie daarop niet genereus kunnen zijn met onze middelen? Het geschenk van Jezus heeft voor altijd de maatstaf bepaald, en hoewel we God nooit zouden kunnen overtreffen, willen we een levensstijl leiden van vrijgevigheid en vreugdevolle opoffering.

Geven aan God, en in het bijzonder, tiende geven, is een bijbels principe. Door te geven, kunnen we laten zien dat Hij belangrijker voor ons is dan materiële dingen. Geven komt vanuit relatie met Jezus, het is een daad van aanbidding. Tiende geven is een daad van geloof, want we vertrouwen dat de 90% die we overhouden genoeg is voor al onze onkosten, maar God verlangt dat wij alles aan Hem geven. Wij zijn rentmeesters van wat Hij ons toevertrouwd heeft, we moeten Hem in al ons uitgeven betrekken.
Geven is meer dan tienden geven, de weduwe gaf alles, wat een vertrouwen op de Heer haar God!

Bankgegevens

Naam: Stichting ‘Living Waters’
Bank: ING
IBAN nummer: NL41INGB0007119470
ANBI-status: RSIN nummer: 861953782

Dienst, boekje en artikel over geven

Door Will Marais

Wat zegt de Bijbel over het geven van tienden?

Four12 Partners Relief Fund

Er is veel werk te doen over de hele wereld, en het werk neemt toe naarmate God ons als beweging blijft aanvullen. Kerken worden gezond gemaakt en heiligen worden bemoedigd, toegerust en getraind. Om dit te bereiken moedigen we individuen aan om samen te werken door te geven, en zo te ondersteunen wat God aan het doen is onder de naties.

“God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.”
2 Korinthe 9:10

Het Four12 Partner Relief Fund begon met de ernstige droogte en cyclonen in Malawi en Zimbabwe in 2019 en was gericht op het bieden van crisishulp, voornamelijk voor Four12 partnerkerken in die landen. De behoefte aan het fonds groeide en breidde zich uit naar 2020/21 met het begin van de COVID-19 pandemie en de impact op andere partnerkerken in de naties. Alle fondsen worden gebruikt om de kosten van voedsel, onderdak en medische benodigdheden te dekken.

Ga naar Four12 Relief Fund

Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden , en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet.

Galaten 2:10

God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

2 Korinthe 9:10