Het “Zelfverbeterings Evangelie”

FOUR12 GLOBAL / 31 AUGUSTUS 2016 / ARTIKELEN, MICHAEL D’OFFAY 

Door Michael d’Offay

Wist je dat het mogelijk is om onder een vloek te staan, omdat je de verkeerde dingen gelooft? Wat je gelooft beïnvloedt je eeuwige bestemming en gezondheid in Christus.

We zien dat Paulus degenen die het verkeerde evangelie prediken vertelt, dat ze onder een vloek staan (Galaten 1:8) en dat degenen die hun vertrouwen op de verkeerde plaats stellen ook onder een vloek staan (Galaten 3:10). Met andere woorden, het oordeel van God was op hen die het ware evangelie verwierpen en een plaatsvervanger accepteerden.

Er zijn velen die vandaag de dag in onze gemeentes bezoeken (en sommige van onze leden!) die vasthouden aan een andere Jezus en een ander evangelie (2 Korinthe 11:3-4). We gaan ervan uit dat ze de fundamentele waarheden begrijpen, omdat ze zichzelf ‘christenen’ noemen. Omdat sommigen verlossing niet begrijpen, kan de ware kracht, vreugde of overwinning nooit in hun leven zijn. We willen technieken en sleutels geven om onze vrienden te helpen, maar uiteindelijk zien we de grote waarheden over het hoofd die alle anderen ondermijnen.

Ik wil me concentreren op een ‘vals evangelie’ dat ik in de tegenwoordige kerk veel zie heersen.

Het zelfverbeteringsevangelie

Dit is waar ik in ben opgegroeid. Het is het ‘evangelie’ van geloven dat als ik meer zou bidden, meer gehoorzaamde en harder mijn best zou doen, God meer tevreden zou zijn en ik meer rechtvaardig voor Hem zou zijn. Deze Jezus is een harde leermeester, een soort coach die je voortdrijft om het beter te doen.

Zelfs als christen hield ik me een aantal jaren aan dit gebrekkige begrip. Als ik gewoon harder mijn best deed en alle vakjes aanvinkte, zou ik acceptatie krijgen van de Vader. Het resultaat was dat ik vaak veroordeeld werd. Ik voelde me nooit goed genoeg of ik eerde God genoeg.

Enkele symptomen van het zelfverbeteringsevangelie:

  • Je valt gemakkelijk in veroordeling. Als je naar deze soort Jezus luistert, denk je dat hij zou zeggen. “je kunt beter je best doen!”.
  • Je vergelijkt jezelf snel met andere gelovigen en het resulteert in hoogmoed of een gevoel van mislukking.
  • Als je andere christenen ziet worstelen, denk je soms: “ze zijn niet toegewijd; zij moeten hun zaakjes op orde krijgen; zij moeten toegewijd zijn.”
  • Je voelt je waardeloos als je niet betrokken bent bij een bepaalde bediening.
  • Je ontwikkelt op de validatie en bemoediging van anderen.

We zien dat de Galaten dachten dat ze God konden behagen door een uiterlijke checklist; zoals besnijdenis en het houden van de Joodse wet. De reden waarom Paulus zo fel was in zijn bewoording (je bent onder een vloek!) was omdat deze christenen begonnen te vertrouwen op hun eigen morele inspanning en goedheid. Dit is de zonde van eigengerechtigheid, en Jezus veroordeelde dit (Lukas 19:9-14).

Wij kunnen ook subtiel ons vertrouwen stellen in onze morele inspanningen, zoals: goed doen aan anderen; dagelijks bijbellezen; gebed, getuigenis geven aan anderen, tienden geven enz. Natuurlijk zijn we geroepen om al deze dingen te doen als dienaren van Jezus, maar de religieuze geest zegt sluw dat deze dingen je acceptabel maken voor God. Als gehoorzame christen is het gemakkelijk om op je eigen werken te vertrouwen en jezelf te feliciteren met hoe spiritueel je bent, in plaats van altijd te vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus voor jou.

Maar het christelijke evangelie is zo anders! Het goede nieuws is dat we nu met Hem omgaan op basis van genade – zijn onverdiende gunst en barmhartigheid. Het evangelie is in de eerste plaats het slechte nieuws dat ik een mislukkeling ben en Zijn heilige wetten heb overtreden. Maar dan is het verrassende nieuws dat God de straf die mij toekomt op Zich neemt en deze aan Jezus overdraagt. Mijn zonden zijn op Jezus. Mijn schulden zijn van Hem. Zijn gerechtigheid behoort mij nu toe.

Als ik echt geloof dat mijn zonden op Jezus zijn gelegd, wordt dat reddend geloof genoemd. Dit is niet alleen een mentale instemming, maar een oprechte steun in Jezus en vertrouwen op Jezus alleen om mij te redden. Het is niet een beetje van mij en een beetje van Hem. Romeinen 5:19 vertelt ons dat we door Jezus’ gehoorzaamheid (Zijn morele inspanning in Zijn leven en Zijn dood aan het kruis) rechtvaardig zijn gemaakt. We zijn voor God aangenomen vanwege de Zoon. Geloof je dit echt?

In het licht hiervan zijn we geroepen om te reageren op deze verbluffende genade in onze manier van leven.

  • Ik kan mijn leven afleggen met het oog op Gods barmhartigheid jegens mij.
  • Ik kan gastvrijheid tonen, omdat ik begrijp dat God me heeft verwelkomd in zijn familie.
  • Ik kan hard werken, omdat Zijn Geest mij kracht geeft.
  • Ik kan mijn beloften houden, omdat Hij een God is die Zijn verbond nakomt.
  • Ik gehoorzaam nu aan God, omdat ik van Hem houd en begrijp dat Hij eerst van mij hield.

God helpt niet degenen die zichzelf helpen. Hij helpt degenen die zichzelf niet kunnen helpen en die vertrouwen op zijn bekrachtigende genade. Het is deze diep vernederende waarheid waar we op moeten geworteld zijn en waar we onszelf consequent aan moeten herinneren, zodat we volledig tot bloei komen, hele mensen in de Heer.


OVER DE AUTEUR
Michael dient in Joshua Generation Church ’s Wellington congregatie en is ook de decaan van TMT. Hij houdt ervan om les te geven, te schrijven, toekomstige leiders op te leiden en te tennissen. Je hem volgen op Facebook of zijn persoonlijke blog bekijken.