Growing Together, Living Together: Life Groups

Een Life Group is een groep mensen binnen onze gemeente die wekelijks samenkomt. Om zo in eenheid te groeien en om de realiteit van het christelijke leven van dag tot dag te beleven. Deze Life Groups vinden plaats bij mensen thuis.

Binnen de Life Group zul je in staat zijn om diepere relaties op te bouwen in een warme en veilige omgeving. Je wordt geaccepteerd zoals je bent en tegelijkertijd aangemoedigd om je volledige potentieel in God te bereiken. Een Life Group is zowel een zorgzame gemeenschap als een plek om te groeien op het gebied van het dienen van anderen.

Onze Life Group Leiders

Peter en Eefje de Korte
Peter en Eefje de Korte
Peter en Eefje leiden de gemeente Living Waters. In november 2019 hebben zij in Kaapstad de roeping gekregen om een Four12 gemeente te planten in het Groene Hart. Dit was voor hun een stap in geloof en gehoorzaamheid. Ze verlieten Zuid Afrika met de woorden: “God doesn’t always call the equipped, but He equippe the ones He calls”, en dat heeft Hij gedaan en doet Hij nog steeds. Peter en Eefje zijn trotse ouders van Febe, Thieme, Jort, Imme en Balt. Hun verlangen is hun kinderen in geloof en waarheid op te voeden.

Floris en Christine de Kruijf
Floris en Christine de Kruijf
Floris en Christine hebben samen 4 kinderen, Liz, Jeremy, Joël en Joshua. Zij vinden het een grote vreugde om met mensen op te trekken waarmee zij op hartsniveau kunnen praten met als doel om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Zij ervaren dat zij in deze Bijbel getrouwe gemeente in het centrum van Gods wil zijn.
Wim en Elisabeth Gerritse
Wim en Elisabeth Gerritse
Wim en Elisabeth zijn dankbaar dat ze onderdeel zijn van deze gemeente. Het is hun verlangen om samen te bouwen aan Zijn gemeente. Om samen met anderen op te lopen en te groeien in geloof en waarheid, met als doel om meer en meer op Jezus te gaan lijken en God centraal te zetten in hun leven. Ze zijn trotse ouders van Jurjan, Marnik, Rowin, Joas en Seth
Gerrit en Laura Buitelaar
Gerrit en Laura Buitelaar
God heeft de gemeente Living Waters op Gerrit en Laura’s levenspad gebracht. Gerrit en Laura weten zich geroepen te helpen met het
bouwen aan de gemeente. Gerrit en Laura hebben gezien hoe belangrijk het is een goed functionerende gemeente te zijn, zoals beschreven staat in het nieuwe testament. Alle dank en eer aan God! Gerrit en Laura hebben 3 kinderen: Jesse, Timo en David.

De vrees voor de Heer bevrijdt ons van zonde en dood.

Andrew Selley

Wanneer de wereld zegt dat je moet blijven waar je bent en je niet moet verplaatsen, zegt het Evangelie: GA!

Ryan Kingsley

Als het geen geloof is, is het niet God die het doet. Als God het niet doet, zal het niet blijven staan.

Andrew Selley

Als we geen kerk bouwen die Jezus aan het bouwen is, zitten we in de problemen.

Jack Tsoat

Cultuur kan mensen blind maken voor de waarheid.

Andrew Selley