Wat is de sleutel om conflicten en verdeeldheid onder ons als ‘kerk’ te vermijden?