De Bijbel zegt ons dat wij ons moeten onderwerpen aan de heersende autoriteiten en hen moeten gehoorzamen. Maar op een bepaald moment, wanneer wetten in strijd zijn met de geboden van God, moeten wij beslissen of wij Hem gehoorzamen of de heersers van ons land. Het volk van God is geroepen om in vrede te leven en niet in opstand, maar toch lijken er in de Schrift duidelijke voorbeelden te staan waar Gods volk besloot hun geweten te volgen. Wanneer precies hebben we dat punt bereikt?