Als gelovigen zijn we ons ervan bewust dat seksuele zonde een compromis is en Bijbels gezien niet getolereerd mag worden, toch lijkt het bijzonder moeilijk om dit gebied in het licht te brengen en voor gelovigen om in vrijheid te wandelen.

In deze sessie nemen Ryan Kingsley en Luke Hulley de kwestie van seksuele zonde in de kerk onder de loep. In het bijzonder bespreken ze waarom het tolereren van seksuele zonde satans stille strategie is om de kerk te ontwapenen en het vitale belang van verantwoording, belijdenis en berouw om mensen naar vrijheid te leiden. Zij herinneren ons aan de liefdevolle tucht van de Vader, wiens hart het is om degenen die Hij liefheeft te verlossen en te herstellen.