Valse profetie brengt schade, verlies van geloof in God en de verwerping van het profetische. En de laatste tijd zijn er velen die het mis hebben. Hoe moet de kerk hierop reageren en waarom heeft God dit toegelaten?

In de VS werd president Trump afgezet door Joe Biden. Toch hadden een aantal profeten over de hele wereld een andere uitkomst voorspeld, en zelfs de kerk opgeroepen om geloof te hebben en te geloven in een wonder, ondanks bewijs van het tegendeel. En voor zover wij weten, hebben geen profeten COVID-19 voorspeld, maar toch is het gekomen en heeft het verwoesting in de wereld aangericht. Wat in deze gevallen resulteerde is een wantrouwig en resistent hart en veel vragen van gelovigen over het profetische; vragen zoals – kunnen we het profetische nog vertrouwen? Probeert God ons iets te vertellen? Is er een probleem met het profetische? Waar gaan we van hier naar toe?

In deze clip deelt Andrew Selley hoe we deze tijden kunnen navigeren en onze harten kunnen bewerken, waarbij hij ons waarschuwt om het vuur van de Geest niet te doven. Daarnaast kijkt hij naar de lessen die we kunnen leren van zovelen die het verkeerd hebben, waarom dit is gebeurd, en wat God aan het doen is terwijl Hij de kerk door elkaar schudt. Hij doet een beroep op ons om op te houden de wereld lief te hebben en uit haar te treden en afgezonderd te zijn, en moedigt ons aan om in plaats daarvan eerst het Koninkrijk van God te zoeken, de Blijde Boodschap aan allen te verkondigen, gehoor te geven aan de oproep van Jezus en Hem lief te hebben met alles wat in ons is.