Hoe testen we valse profeten?

FOUR12 GLOBAL / 30 MAART 2021 / ARTIKELEN, ANDREW SELLEY  

Door Andrew Selley

We leven in vreemde tijden waarin velen zichzelf apostelen en profeten van God noemen. De grote uitdaging voor de kerk is om degenen die oprecht zijn goed te onderscheiden van degenen die vals zijn. De Bijbel waarschuwt ons voor een aanzienlijke toename van misleiding, waarbij specifiek wordt gesproken over een grote toename van valse profeten binnen de kerk  (1 Johannes 4:1-6, Mattheüs 7:15, 2 Petrus 2:1, 2 Korinthe 11:13-15).

Jezus leert ons: “er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.” (Mattheüs 24:24). Vandaag de dag zien we over de hele wereld mensen opstaan die zichzelf profeten van God noemen, het is dus van groot belang dat we de valse van de ware profeten onderscheiden.

Tekenen en nauwkeurigheid zijn niet altijd gelijk aan waarheid

Veel moderne profeten beweren dat hun bovennatuurlijke krachten het bewijs zijn dat ze inderdaad ware profeten zijn, maar het is duidelijk dat wonderbaarlijke krachten geen maatstaf zijn om te gebruiken in het licht van de Bijbelse waarschuwingen. ‘Profeten’ laten mensen slangen eten; gieten kokend water op gemeenteleden die ‘wonderbaarlijk’ niet verbranden; en ik zag zelfs een zogenaamde profeet met een auto over zijn volgelingen rijden, wat hen op de een of andere manier geen kwaad deed. Veel van deze ‘profeten’ zullen alleen dienen of tekenen uitvoeren als ze gegarandeerd een vastgesteld bedrag ontvangen van degenen die hun zegen willen ontvangen.

We moeten bewust zijn dat de Bijbel ons leert dat ze komen en zullen beweren dat ze Christus vertegenwoordigen (Mattheüs 24:5, Lukas 21:8). Alleen omdat ze zichzelf christenen noemen of beweren dat Jezus hun Heer is, is geen bewijs dat ze inderdaad ware profeten zijn. Deze valse profeten zullen “in schaapskleren tot u komen” (Mattheüs 7:15), wat betekent dat ze in hun taal en daden als ware christenen zullen lijken. Ze zullen “halleluja” en “Jezus is Heer!” zeggen en zullen God uiterlijk aanbidden en andere christelijke dingen doen. We moeten ook duidelijk maken dat wonderen en gedetailleerde, nauwkeurige profetieën geen bewijs zijn dat ze inderdaad de Heer vertegenwoordigen.

In Handelingen 16:16-17 zien we een vrouw die nauwkeurig profeteert dat: Paulus en Barnabas dienaren van God zijn; de Christelijke God is “de Allerhoogste God“; en hun boodschap verkondigt echt “de weg van verlossing “. Handelingen legt uit dat ze een “geest van goddelijkheid” had en niet profeteert door de Heilige Geest. Waar het om draaide was, dat alles wat ze zei juist was, maar Paulus erkende wijselijk dat ze een valse profeet was.

Veeleisende valse profeten

We moeten hiervan leren en ervoor zorgen dat de profeten onder ons echt zijn. De Bijbel leert ons dat we het ware van het valse kunnen onderscheiden door hun vruchten (Mattheüs 7:15). We zijn in staat om ze te testen door het onderscheiden van geesten (een van de geestelijke gaven in 1 Korintiërs 12) en door het ontdekken van hun innerlijke motieven. We moeten degenen die vals zijn kunnen herkennen door te zien dat ze “van binnen roofzuchtige wolven zijn” (Mattheüs 7:15). Laat het me uitleggen.

Als we goed kijken, zullen we zeggen dat hun gave wordt gebruikt om hun eigen honger of behoefte te dienen (“roofzuchtige wolven“). Hun eigen behoefte aan erkenning, eer en lof zal hun motivatie zijn. Ze zullen niet in de eerste plaats komen om vrijwillig te dienen, maar zullen ereplaatsen en machtszetels willen. Ze zullen ermee overheersen over mensen en houden van de roem die hun gave biedt, in plaats van bereid te zijn om te dienen zonder lof of erkenning. Zij zullen, net als de vrouw in Handelingen 16:15, profeteren voor geld. In plaats van te profeteren om de kerk vrijwillig te dienen (zoals Christus zich vrijwillig gaf), zullen ze een vergoeding eisen en dus ‘dienen’ voor financieel gewin; in tegenstelling tot de ware profeet of de kerk besluit hen financieel te zegenen of niet, zal geen verschil maken voor diegene. Het zal een volkomen vreugde zijn om Gods volk vrijwillig te dienen met hun gave.

Nog iets wat we hieruit kunnen leren was dat deze vrouw voortdurend “riep” Handelingen 16:16-17. Roepen zelf was niet het probleem; het was eerder het voortdurend aandacht vestigen op zichzelf. Valse profeten hebben een vleselijke wortel die Satan voor zijn eigen doeleinden gebruikt om de focus op de mens te houden. Als we alleen gefocust worden op de persoon en hun gave, dan zien we hoe een profeet de aandacht naar zichzelf toetrekt in plaats van vol ontzag en verwondering naar de Heer te wijzen. Natuurlijk kunnen ware profeten ook gebieden van onvolwassenheid en onzekerheid hebben, maar ze zullen mensen altijd naar Christus wijzen.

Het ontvangen van waarheid

De Bijbel waarschuwt dat er veel valse profeten zullen verschijnen voor de wederkomst van Christus; daarom moeten we niet zomaar elke profeet accepteren omdat ze nauwkeurig zijn. We moeten dieper kijken om de vruchten en de gesteldheid van het hart te ontdekken. We moeten ook niet doordraven naar het andere uiterste en elke profeet afwijzen of de ware gave ontkennen, simpelweg omdat sommigen het verdraaien.

Mijn gebed is dat onze gemeenten, op een goede manier, elke echte profeet zullen ontvangen die de Heer stuurt, terwijl ze degenen verwerpen die ze vals vinden. Op deze manier kunnen we op een goede manier voortbouwen op het ware profetische ambt en ervoor zorgen dat de fundamenten van onze gemeenten goed gefundeerd blijven op de hoeksteen van onze Heer Jezus Christus.


Voor het eerst gepubliceerd op 7 juli 2016


OVER DE AUTEUR
Andrew is de apostolische leider van Four12. Hij leidt ook Joshua Generation Church (JoshGen) en is de oprichter en directeur van FORSA (Freedom of Religion South Africa). Hij is gevestigd in Kaapstad samen met zijn geweldige vrouw Emsie en zijn dochter Enya. Je kunt hem volgen op Facebook.