Over deze Serie

Wat is het doel van de serie? 

Deze videoserie gaat dieper in op elk van de waarden die in Handelingen 2:42-47 worden genoemd. De vroege kerk bouwde hun leven rond deze waarden, en God voegde aan hen toe. Als gevolg daarvan zijn zij een voorbeeld voor ons van hoe gezonde kerken moeten worden gebouwd. Met behulp van Gods blauwdruk leren we hoe we een gemeente kunnen bouwen en hoe we kunnen leven om God te verheerlijken.

Waarom Handelingen 2:42-47?

“Zij wijdden zich aan het onderwijs van de apostelen en aan fellowship, aan het breken van het brood en aan het gebed. Iedereen was vol ontzag over de vele wonderen en tekenen die de apostelen verrichtten. Alle gelovigen waren samen en hadden alles gemeenschappelijk. Zij verkochten bezittingen en goederen om te geven aan ieder die nood had. Elke dag bleven zij samenkomen in de tempel. Zij braken het brood in hun huizen en aten samen met blijde en oprechte harten, terwijl zij God loofden en de gunst genoten van het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.” – Handelingen 2:42-47

Handelingen 2:42-47 is één van de kernwaarden als kerken worden gebouwd volgens het Nieuwe Testamentische patroon. Wij geloven dat alleen God Zijn kerk kan bouwen, Hij is de Architect, en door deze principes te volgen zal het leven in onze kerken stromen en zullen de verlorenen gered worden.

Voor wie is de serie?

De serie is voor iedereen. In het bijzonder kan het interessant zijn voor iedereen die meer wil weten over het leven als deel van een gezonde gemeente, voor gemeentestichters die hun gemeentestichtingsreis beginnen of voor leiders die hun gemeente willen heroriënteren naar Nieuw Testamentische waarden. Het kan gebruikt worden in een Life Group, als onderdeel van trainingen, of bekeken worden op individuele basis.

Hoe wordt het gepresenteerd?

De serie wordt gepresenteerd in zeven afleveringen, die elk gericht zijn op een specifieke waarde die in Handelingen 2:42-47 wordt genoemd.

Afleveringen

Van de grond af | Blueprint for Life 001

Gepresenteerd door Mike Davies

Steen voor steen | Blueprint for Life 002

Gepresenteerd door Mike Davies

Eenheid verstevigen | Blueprint for Life 003

Gepresenteerd door Mike Davies

Grote Ontwerper | Blueprint for Life 004

Gepresenteerd door Mike Davies

Huis vol verwondering | Blueprint for Life 005

Gepresenteerd door Mike Davies

Een open huis | Blueprint for Life 006

Gepresenteerd door Mike Davies

Altijd Ruimte | Blueprint for Life 007

Gepresenteerd door Mike Davies