Over deze Serie

Wat is het doel van Fuel?

Het gaat allemaal om het Woord van God!

De reden voor de ontwikkeling van Fuel zit hem in de slogan van Fuel: “Love the Word. Live the Word”. Het doel van deze serie lessen is om een passie voor het Woord van God op te wekken en mensen te helpen om voor zichzelf in het Woord te graven en leven te vinden.

  • Het vestigen van fundamentele Bijbelse leer in het leven van iedere gelovige.
  • Om te helpen weerstand te bieden tegen valse doctrine.
  • Om de heiligen toe te rusten om de vloed van vervolging die komt te weerstaan.
  • Om een gevoel van eenheid te creëren als gelovigen samen reizen op deze reis – zij het als een gemeente of Life Group.
  • Om Bijbelse waarheden te introduceren aan een ongelovige op een niet-aanvallende manier en in een niet-aanvallende omgeving.
  • Om een ieder toe te rusten om de waarheid van Gods Woord te kennen, te dragen en te prediken (priesterschap van alle gelovigen).

Wat is Fuel eigenlijk?

Het video-onderwijs Fuel richt zich op het boek van 1 Johannes. Een onderwijsserie bestaande uit 8-15 minuten durende afleveringen, elk gericht op het aanwakkeren van een grotere passie voor het woord van God. Het is ontwikkeld om gespeeld te worden in een Life Group, gevolgd door interactieve discussies.

Voor wie is Fuel?

Fuel is voor iedere gelovige, maar ook voor mensen die nog niet gelovig zijn. Fuel is een geweldige manier voor deze mensen om kennis te maken met Bijbelse concepten en waarheid op een niet-aanvallende manier. Fuel kan ook op individuele basis worden gebruikt, maar is speciaal ontworpen voor Life Groups, interactie en discussie. Volwassenen en tieners zouden baat hebben bij de Fuel lessenserie.

Afleveringen

Deze eerste aflevering geeft ons het antwoord op de vraag: “Waarom Fuel?” In deze aflevering maken we kennis met onze behoefte aan het Woord en waarom we voortdurend met het Woord vervuld moeten zijn.

Deze aflevering gaat dieper in op de achtergrond /context van 1 Johannes: wie de schrijver is, waar hij leefde, de tijd waarin hij leefde en waarom hij deze brief schreef – waarbij een directe parallel wordt getrokken met de wereld waarin we nu leven en de situaties waarin we ons nu bevinden.

Deze aflevering verkent het thema Liefde: God als een God van liefde, een God die Liefde is en een God die liefde toont; en hoe wij God en anderen moeten liefhebben, niet alleen in woord en spraak, maar ook in actie en in daad.

In deze aflevering wordt zonde vergeleken met een gaatje in je tand en hoe we moeten omgaan met het gaatje om infectie te voorkomen, niet alleen in de mond maar ook in het hele lichaam. Deze sessie onderzoekt het effect van zonde in ons leven, zowel op persoonlijk niveau als in het Lichaam van Christus. We kijken naar de noodzaak om met zonde (duisternis) om te gaan en het belang van belijdenis en berouw (het in het licht brengen).

Deze aflevering gaat dieper in op heiligheid: wat het betekent om heilig te zijn, waarom we heilig moeten leven en hoe we dat moeten doen.

God stelt de eenzamen in families (Psalm 68:6a). Er wordt gekeken naar het belang om deel uit te maken van een godvruchtige familie (gemeente), en wat dit betekende voor de gelovigen in de eerste eeuw van het Nieuwe Testament, en dus uiteindelijk wat het betekent voor ieder van ons vandaag.

Verlossingsboodschap