Over deze Serie

In deze serie kom je meer te weten over de persoon de Heilige Geest. Je leert het verschil tussen de vruchten en de gaven en ook hoe je een intieme wandel met Hem kunt ontwikkelen. Voor veel mensen is de Heilige Geest onbekend, maar Hij is van essentieel belang. De rol van de Heilige Geest is juist zo belangrijk, omdat het God is die in ons woont. Jezus zegt zelfs dat het beter voor ons is dat Hij is opgevaren, want nu hebben wij de Heilige Geest gekregen: “Maar Ik zeg jullie: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Trooster niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen.” Johannes 16:7. Wij hebben Gods Geest nodig om Gods wil te kennen, zoals we lezen in 1 Korinthe 2: 11-12.


Wie kan weten wat er diep in de gedachten van een mens leeft? Dat kan toch alleen zijn eigen geest? Zo weet ook alleen Gods eigen Geest, wat er in God is. En wij hebben niet de geest van de wereld gekregen. Nee, wij hebben de Geest van God gekregen. Daardoor kunnen we weten wat God ons heeft gegeven.
1 Korinthe 2:11-12


Voor wie is de serie?

Deze serie is voor iedereen die meer van de Heilige Geest wil weten en een relatie met Hem wil opbouwen en verstevigen.

Afleveringen

Heilige Geest | Wie Hij is

Gepresenteerd door Mike Davies

Heilige Geest | Zijn Vruchten

Gepresenteerd door Ross Gillespie

Heilige Geest | Zijn Gaven

Gepresenteerd door Jeff Kidwell

Heilige Geest | Wandelen met Hem

Gepresenteerd door Lukas Nakos