Onze Missie

Het draait om het evangelie, omdat dit de enige waarheid is die iemand kan redden. En omdat we wedergeboren zijn en nieuw leven hebben gekregen, is het belangrijk om deel uit te maken van een gezonde familie van gelovigen, samen te leven en een uitdrukking te zijn van het karakter van God op deze aarde. Hij riep ons niet op om een veilig, afgezonderd leven te leiden, maar om deel uit te maken van Gods gezin, dat samen groeit, hun leven voor elkaar neerlegt, zich opoffert voor elkaar en de hand reikt naar de wereld om ons heen.

Wat wij geloven

Jezus staat binnen onze gemeente centraal, Hij is het die door God werd gezonden om de prijs te betalen die wij niet konden betalen. Hij stierf aan het kruis om onze zonden op Zich te nemen. En Hij stond op uit de dood, zodat iedereen die in Hem gelooft, ook nieuw leven kan ontvangen.