Zie wat God heeft gedaan! | Juni 2021

door Four12
“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” - Mattheüs 28:19-20
COVID-19 heeft de wereld het afgelopen jaar hard getroffen en heeft het dagelijks leven van bijna elk land ter wereld beïnvloed. Helaas heeft het ook directe gevolgen gehad voor de kerk. Veel kerken zijn verhinderd om samen te komen en samen te aanbidden, moeten overgaan tot online streaming om bijeenkomsten te houden, moeten aanbiddingssessies vooraf opnemen en missen uiteindelijk het persoonlijke contact en de mogelijkheid om het Evangelie in levende lijve te verspreiden.

Toch beweegt God als nooit tevoren! Binnen Four12 blijven we zien dat God ongelooflijk veel leven en groei brengt. Hier is een samenvatting van wat er gebeurd is binnen enkele van onze Four12 partnerkerken.

Uitbreiding naar Rome, Italië
Bruce en Monica Nherera en hun gezin, voorheen van Stirling Worship Centre, in Oost-Londen, Zuid-Afrika, zijn bezig een lifegroup (huisgroep) te beginnen in Rome, Italië. Ze zijn verhuisd vanwege werkverplichtingen en hebben het op hun hart om iets echts, oprechts en authentieks op te bouwen in de omgeving. We kijken uit naar wat God de komende maanden in en door hen zal doen!
Leren en groeien in Nederland
Begin 2021 stuurde Living Waters enkele gemeenteleden om tijd door te brengen met verschillende Joshua Generation Church gemeenten in Zuid-Afrika. Tijdens hun bezoek konden ze toegerust worden tijdens profetische trainingstijden en leidersbijeenkomsten en kregen ze de gelegenheid om relaties te bouwen en bemoedigd te worden. Living Waters is nog een relatief nieuwe kerkplant, slechts een jaar oud (geplant net voor de COVID-pandemie toesloeg) en is al uitgegroeid tot meer dan 80 leden. Er is een sterke gereformeerde achtergrond en invloed in Nederland, maar de gemeente heeft Gods Geest op een nieuwe manier leren kennen. Mensen laten zich waterdopen, spreken in tongen en wandelen in grotere vrijheid in Christus.

Leven zonder lockdown in Londen
Lesedi en Kristle Williams hebben vorig jaar midden in de lockdown met een kleine groep mensen de King and Country Church in Zuid-West Londen geplant. Sindsdien zijn ze gegroeid tot 30 mensen en hebben ze het ongelooflijke leven van God ervaren met dat Hij hen samenbond. Hoewel er weinig persoonlijke ontmoetingen zijn geweest, hebben ze de afgelopen zes maanden de gelegenheid gehad om lifegroupen (huisgroepen) in huizen te beginnen, mensen te laten zien wat het betekent om het Nieuwtestamentische christendom te leven, elkaar te bemoedigen door middel van regelmatige getuigenissen en samen te bidden op vrijdagochtend. Ze zijn enthousiast om eindelijk weer face-to-face samen te komen en dieper te gaan, zijn bezig met het planten van een nieuwe gemeente in Hertfordshire en hebben onlangs hun kerkwebsite gelanceerd!
Vermenigvuldiging in Zuid-Afrika
De kerken in Zuid-Afrika blijven sterk in aantal toenemen, met nieuwe kerken die geplant zijn of op stapel staan.

Het afgelopen jaar is City on a Hill gegroeid tot drie gemeenten, met Zao Church (Montana, Pretoria) die zich bij de City on a Hill familie voegt en een nieuwe gemeente in Boksburg.

Oxygen Life Church gaat van kracht naar kracht en kondigde onlangs aan dat ze Matthew en Shannon Wright vrijgeven om later dit jaar een kerk te stichten, Risen Hope in Umgeni, Durban. Daarnaast komen er in de komende maanden nog eens twee kerkplantingen in Jeffrey's Bay en Cape St. Francis Bay in de Oostkaap! Als dit nog niet genoeg enthousiasme is, hebben ze onlangs ook de lancering aangekondigd van een 6 maanden durende creatieve mediaschool genaamd Ready, Aim, Fire (RAF). Een mediaschool met als doel studenten te trainen in verschillende media, hun relatie met Jezus te laten groeien, ze in de lokale kerk in te pluggen en ze terug te vuren in hun lokale context waar ze kunnen dienen en kwaliteitsmedia kunnen aanbieden die geworteld zijn in de waarheid. Ready Aim Fire inschrijvingen gaan in juli van start. Houd een oogje in het zeil voor meer details!

Familia Christi in Queenstown werkt al een paar jaar in het gebied Fort Beauford en Adelaide in de Oostkaap. Uit dit werk en de relaties die zijn opgebouwd, is een nieuwe kerk, Living Waters, geplant! De nieuwe kerk in Adelaide, Oost-Kaap, wordt geleid door Adaan en Jessica Bouwer en bestaat uit een kleine groep mensen die in vuur en vlam staan voor de Heere. God heeft al nieuwe gezinnen aan hen toegevoegd!

The Lighthouse House Church in Hoedspruit, Limpopo, geniet van een prachtig seizoen van toegenomen gezondheid in God, met de inwijding van hun eerste oudstenechtpaar aan het eind van vorig jaar en onlangs de vreugde van 35 volwassenen die lid werden en zich bij de familie aansloten. Ze hebben ook huwelijken en gezinnen hersteld zien worden, en hun aanbidding is dieper geworden doordat ze zich hebben losgemaakt van de beperkingen van gewoonten en tradities.
Kingdom Community Church in Kwa-Zulu Natal blijft God onder zich zien bewegen. Zij hebben hun derde gemeente geplant en komen nu samen in Mtunzini en Meer en See, alsmede in Richard's Bay. Er zijn 15 diakenen ingewijd, vier mensen hebben hun leven aan God gegeven en er is een school en een koffiebar opgericht.

Joshua Generation Church is uitgegroeid tot 37 gemeenten met heiligen en leiders die gehoorzamen aan de roep van God om uit te stappen. Voorheen beperkt tot Zuidelijk Afrika, hebben zij zich uitgebreid naar nieuwe naties zoals Mauritius en Australië, en hebben zij ook hun meer 'gevestigde gemeenten' zien groeien in aantal, met een toename van bezoekers, reddingen en herbevestigingen.
God is in beweging in Malawi, Zambia en Namibië

God is aan het bewegen in Malawi, Zambia en Namibië
Lance en Sue McIntosh blijven dit jaar in Malawi dienen, met vele getuigenissen van Gods wonderbaarlijke voorziening en interventie die voortdurend binnenstromen en vele gelegenheden om de leiders toe te rusten en de waarheid van het Evangelie te delen. Het meest opvallende is dat Malawi, zelfs met wereldwijde reisbeperkingen vanwege COVID-19, open is gebleven voor bezoekers. Het is bemoedigend om te horen van de vele vrijwilligers die gehoorzaam in geloof zijn uitgestapt en deel uitmaken van de bediening in dat prachtige land, vaak maandenlang.

De Gospel Central Church in Zambia is ongelooflijk gegroeid, met een nieuwe gemeente geplant in een gebied genaamd Beresford. Ook rusten ze kerkleiders en hun gelovigen praktisch uit en geven ze landbouwtraining via het Restore-Agri programma.

Crowded House in Windhoek, Namibië, heeft het afgelopen jaar een prachtige groei doorgemaakt. Er zijn achttien nieuwe gezinnen bijgekomen, waardoor de kerk met een derde is gegroeid en zij de broodnodige nieuwe gaven meebrengen. De gemeente bad voor een persoon die een specifieke gave bij zich droeg, en Jezus bracht die! Hun gemeenschapsgroepen beleven geweldige tijden samen, groeien in liefde voor elkaar en genieten van goede tijden van gemeenschap. Al twee jaar reiken ze uit naar de stad Dordabis, 90 km van Windhoek, waar geen charismatische kerk is. Onlangs hadden zij een ontmoeting met de boeren die hen toegang hebben gegeven tot een huis in de stad en een kerkgebouw. Ongelooflijk genoeg gaan ze daar nu iemand fulltime plaatsen om in de gemeenschap te gaan werken.
Outreachen in Indonesië en Taiwan
Jubilee Church in Indonesië blijft sterk en deelde onlangs mee hoe zij bij elke gelegenheid zijn blijven samenkomen. Ze zijn niet gestopt met outreachen en volharden in hun evangelisatie-inspanningen. Dit heeft veel vruchten afgeworpen: ze hebben verlorenen gered zien worden (ook moslims die zich tot Christus bekeren), ze hebben veel gelovigen in hun regio's gedoopt en zelfs een kerk in Ambon geplant.
De kerk in Taiwan, die eind 2020 werd geplant, blijft in aantal toenemen. Sinds de planting zijn er twee reddingen geweest en heeft één persoon publiekelijk zijn geloof in Jezus Christus beleden door de gehoorzame daad van de waterdoop.

Vrijheid voor Ierland
In september 2020 verlieten James en Cindy Thornhill-Fisher de veiligheid van hun leven in Zuid-Afrika en plantten ARC Cork - Freedom Life Church in Ierland. Gedurende vijf maanden van lockdown, ondanks het feit dat ze elkaar vorig jaar niet meer dan twee keer persoonlijk hebben kunnen ontmoeten, heeft God mensen getrokken en toegevoegd aan de kerk. Nadat ze elkaar eerder online hadden 'ontmoet', konden ze onlangs voor het eerst een aantal van hun nieuwe kerkleden persoonlijk ontmoeten. Ze hebben ook vijf reddingen, vijf recommitments en vijf dopen gevierd! God heeft de kerk ook voorzien van de broodnodige geluidsapparatuur door een gulle gift van ARC Sydenham. Op persoonlijk vlak heeft Hij James en Cindy bevoorrecht met een huis en werk.
Doorbraak in Brazilië
Convergência Church heeft twee gemeenten in Monte Mor en Campinas en werkt in twee andere regio's, Indaiatuba en Piracicaba. Tijdens COVID-19 leidde God hen om door te gaan met het online presenteren van het Evangelie via sociale mediakanalen. Wonderbaarlijk genoeg is in de afgelopen 12 maanden hun bereik op sociale media verdrievoudigd en is hun gemeente in Monte Mor bijna verdubbeld in omvang, met meer dan 100 mensen die zich bij hen aansloten. Velen zijn zelfs naar Monte Mor verhuisd om zich bij hen aan te sluiten, ondanks de pandemie! De gemeente heeft getuigd hoe God authentieke hechte relaties van huis tot huis heeft opgebouwd en hen heeft aangemoedigd een plaats te bouwen waar Zijn aanwezigheid kan wonen.
Verschillende partnerkerken hebben in deze tijd nog steeds te kampen met tegenstand en worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19. Echter, dankzij de gulheid van onze Four12 partners en uw trouwe bijdrage aan het Four12 Partners Relief Fund, zijn we in staat geweest om de broodnodige voedselvoorraden, PBM/medische middelen en financiële steun te leveren aan de mensen in nood. Er is naar schatting 61.700 dollar ingezameld en verdeeld over meer dan 33 kerken in acht regio's in Zuid-Afrika, India, Zimbabwe en Zambia.

U kunt op de hoogte blijven van het laatste nieuws van onze partner kerken op onze website en door het volgen van onze sociale media kanalen of het downloaden van Four12's App. Er zijn ook veel online en in-person evenementen op komst.
Thumbnail: boven, van links naar rechts: Lance & Sue McIntosh delen Bijbels uit in Malawi, ARC wijdt oudsten in Londen, familie Nherera in Rome, familie Breinstampf die een Joshua Generation Church outreach gemeente heeft geplant in Australië.

Onderaan, van links naar rechts: King & Country Church leden in Engeland die de donatie van muziekspullen vieren, Darwin Lontoh uit Indonesië, gebed bij Convergencia, MonteMor in Brazilië, Oxygen Life Church gemeenteplant in Cape St Francis, Zuid-Afrika.
OVER DE AUTEUR
Four12 is een dynamisch samenwerkingsverband van kerken over de hele wereld die samenwerken om de kerk die Jezus zelf aan het bouwen is uit te rusten, te herstellen en te bevorderen.

U kunt Four12 volgen op Facebook, Instagram en YouTube, of download de App.
Posted in ,