Leven met Jezus

en met elkaar!

We zijn ...

een Four12 gemeente

We zijn ...

een familie van gelovigen

We zijn ...

een multisite-gemeente

We zijn ...

eenvoudige mensen die leven met Jezus

Evenementen

Een aantal van de aankomende evenementen. Bekijk de Four12 evenementenpagina voor een overzicht van meer geplande evenementen.

Visie

functioneren als eenheid

"Ik bid dat ze allemaal één zullen zijn, zoals U en Ik één zijn." - Jezus in Johannes 17:21, de Bijbel
We geloven dat Gods doel is dat we één zijn met Hem, en daarvanuit één met elkaar. Deze Goddelijke eenheid bewerkt de Heilige Geest zolang we gemeente zijn volgens Gods principes.
Daarom staan we voor:

Bijbels leiderschap

Een door God gegeven leiderschapsstructuur.

Bijbelse doctrine

Fundamentele waarheden uit het hart van God.

Bijbelse waarden

Verschil maken door als Jezus te leven.

We geloven er in. Dus geven we onszelf ervoor.

Locaties

We zijn één familie die samenkomt op verschillende plaatsen.