Jezus, Hoop van de wereld!

Wij geloven dat Jezus de hoop van deze wereld is, en dat Hij ervoor heeft gekozen Zichzelf bekend te maken via de plaatselijke kerk. Dat betekent dat we een boodschap hebben en dat we op een missie zijn.

We willen discipelen maken die voor Jezus zullen leven, een echt gezin zijn en in liefde de wereld om hen heen de hand reiken. Leven is Christus, ons leven is niet langer van onszelf, maar wij leven voor Hem en voor Zijn glorie.

Uitgelicht

Artikelen

LOCATIES

Living Waters Church is een multi-site gemeente. Eén gemeente die samenkomt op verschillende locaties.

Zondags om 10:30 uur

Bezoeken

Zondags om 10:30 uur

Bezoeken

“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is,
hebben wij gemeenschap met elkaar.”

1 Johannes 1:7

Life Groups

Een Life Group is een groep mensen binnen onze gemeente die wekelijks samenkomt. Om zo in eenheid te groeien en om de realiteit van het christelijke leven van dag tot dag te beleven. Binnen de Life group zul je in staat zijn om diepere relaties op te bouwen in een warme en veilige omgeving. Je wordt geaccepteerd zoals je bent en tegelijkertijd aangemoedigd om je volledige potentieel in God te bereiken.

“Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere.”

Efeze 3:10-11

Dying to Live:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt, draagt hij veel vrucht.”

Johannes 12:24