Onze rol in het leger van God

Door Emma Selley

"En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten,
als wij het niet opgeven."
(Galaten 6:9)
Een profetisch beeld van Gods leger
Ik zag een beeld van een legerkamp, en elke soldaat was druk in de weer. Sommigen verbonden wonden, anderen gaven bevelen en gaven training, weer anderen schreven instructies. Sommigen spraken vriendelijk en zacht tot degene die bang waren, anderen kookten voedsel, deelden dekens en kleren uit, en weer anderen bespeelden instrumenten. Er waren er die door anderen werden gedragen, en er waren er die om zich heen stonden te kijken, niet wetend wat te doen. Ook waren er, die om de beurt de wacht hielden en over de anderen waakten. Er waren er die iedereen telden om er zeker van te zijn dat ze allemaal veilig waren. Er waren soldaten die nieuwe rekruten onder hun vleugels namen en hen wegwijs maakten. En dan waren er de soldaten die van het slagveld kwamen en gesterkt en bemoedigd moesten worden. En dan zag ik er ook die gewoon stilstonden.

Een bemoediging voor de vrouwen in Gods leger
En toen zag ik de Generaal van dit grote leger, uitkijkend over Zijn leger, precies wetend waar ieder van hen was, precies wetend wat ieder van hen aan het doen was. En uit dit beeld maak ik op dat de Heer ieder van ons aan het volgende wil herinneren:

1. Hij ziet jou
Te midden van dit grote leger, ziet Hij jou! Te midden van deze waanzinnige drukte, ziet Hij jou! Hij ziet je gedachten, je zorgen, je onzekerheden, je zorgen. Voor sommigen voel ik dat Hij specifiek jullie zorgen om jullie kinderen ziet. Hij ziet je tranen, dromen en verlangens – zelfs je teleurstellingen en worstelingen. Hij ziet het, en Hij weet het.

2. Er is schoonheid in de diversiteit in dit grote leger van God
Elk deel weerspiegelt iets anders van God. Het maakt niet uit WAT de rol is die je speelt in Zijn leger; wat belangrijk is, is dat je hem speelt! Het maakt niet uit hoe groot of klein het in jouw ogen is, JIJ bent nodig, en JIJ bent van onschatbare waarde. Sommigen die ik zag waren degenen die om zich heen keken, niet wetend wat te doen – misschien ben jij dat wel – je voelt je onzeker. Ik moedig je aan om je plaats te vinden! Stop met om je heen te kijken om te zien op wie je zou moeten lijken of op wie je zou willen lijken! Geloof in de gave die God in JOU heeft gelegd! Of het nu zingen is, of vriendelijke woorden spreken, anderen bemoedigen of gebroken harten herstellen – zoek wat de Heere in je hand heeft gelegd, gebruik het en wandel er met vreugde in.

3. Soms moeten we gedragen worden
Of het nu is in gebed, of hulp, of om een gelegenheid te hebben om ons hart uit te storten over de lasten die we dragen, of om zonde te belijden. Misschien zit je in een periode waarin je verleid wordt of worstelt in je huwelijk of op andere gebieden – stel je open en praat! Laat schaamte of angst je niet tegenhouden – beken en stel je kwetsbaar op, zodat genezing en doorbraak in je leven kan komen.

4. Sta stevig!
De Bijbel zegt in Efeze 6:13: “En dit alles gedaan hebbende – houd stand!” Misschien ben je door een zwaar seizoen gegaan en ben je een beetje gewond. Je hebt gedaan wat je kon – nu moet je gewoon standvastig zijn en voet bij stuk houden. Blijf het doen! Geef niet op! Verlies de moed niet, want op het juiste moment zal de Heere je belonen.
"Dit is de schoonheid van het leger van God, en jij bent een essentieel onderdeel!"
Dit is de schoonheid van het leger van God, en jij bent een essentieel onderdeel! Wij moeten eensgezind zijn, elkaar liefhebben, samen staan, en ieder zijn deel doen. Zodat wij samen, als Zijn soldaten – de bruid van Christus, Zijn gemeente opbouwend en versterkend – door de gaven die in ons zijn gelegd, in eenheid kunnen doorgaan met vooruit te gaan in datgene waartoe Hij ons geroepen heeft te doen en te zijn.
OVER DE AUTEUR
Emma is getrouwd met Andrew en moeder van Enya. Zij hebben in 1999 Joshua Generation Church opgericht en bedienen nu ook wereldwijd via Four12. Emma heeft een groot geloof, een zichtbare liefde voor Jezus en Zijn Woord, en is gepassioneerd over het spreken tot vrouwen en te zien dat zij meer in God vinden.
Posted in