Bedrog of Schattig?

door Adam Hellyer en Karen-Lynne Nikiforos
“En alles wat jullie zeggen en doen, moeten jullie doen namens de Heer Jezus. Dank ook God de Vader door Hem.” (Kolossenzen 3:17, BB)
Nu Halloween nadert, is het gewoon weer een excuus voor snoepwinkels en de tandheelkundige industrie om explosief te groeien? Is het allemaal onschuldig plezier of schuilt er achter al die kostuums, snoep en snoepjes iets duisters?

De geschiedenis van Halloween

Er is veel geschreven over de oorsprong van Halloween. Een eenvoudige zoekopdracht op Google laat zien dat de wortels heidens zijn, niet christelijk. Duizenden jaren lang beschouwden mensen het moment rond 1 november als speciaal. In het voorchristelijke Noord-Europa was het nieuwjaar. En de nacht ervoor was het festival van Samhain, hun "Heer van de Doden". Heidense priesters leerden dat tijdens het festival Samhain de zielen van de doden, geesten, kabouters en heksen verzamelden om terug te keren en zich onder de levenden te mengen. Stadsbewoners verkleedden zich als geesten en monsters, droegen maskers en staken vreugdevuren aan om de doden af te schrikken zodat ze niet terugkwamen en hun gewassen vernielden. Heidense priesters hielden ook duivelse ceremonies waarbij mensen en dieren werden verbrand voor Samhain. Priesters verzamelden deze offers door van huis tot huis te gaan. Degenen die offers brachten werd voorspoed beloofd en degenen die weigerden werden bedreigd en vervloekt - de oorsprong van 'trick or treat'.
“Degenen die offers brachten werd voorspoed beloofd en degenen die weigerden werden bedreigd en vervloekt - de oorsprong van 'trick or treat'.”
In het pre-Colombiaanse Meso-Amerika bestonden soortgelijke feesten. Men geloofde dat rond begin november de grens tussen de geestenwereld en de echte wereld werd opgeheven. De doden keerden terug naar hun familie en de levenden zorgden voor eten en drinken ter ere van hun voorouders.

In 835 na Christus verplaatste de katholieke kerk het feest van Allerheiligen ("All Hallows") naar 1 november, waardoor 31 oktober officieel "All Hallows Eve" werd, wat Hallow'e'en werd. Sinds de 10e eeuw viert de katholieke kerk ook Allerzielen, "De Dag van de Doden", op 2 november, een mix van Meso-Amerikaanse rituelen, Europese religie en Spaanse cultuur. In de loop der jaren zijn al deze heidense en kerkelijke tradities samengesmolten tot de commerciële evenementen die bekend staan als Halloween en el Día de los Muertos.

Een christelijke kijk op Halloween
Als gelovigen vertelt de Bijbel ons dat God "niet de God van de doden is, maar van de levenden, want voor hem leven ze allemaal" (Lukas 20:38). We vieren de doden niet en spreken niet tot onze voorouders omdat God dat verbiedt en omdat we weten dat ze niet tot ons kunnen terugkeren (Leviticus 19:28; Deuteronomium 18:11; 2 Samuël 12:23). En we weten dat wanneer we dit leven verlaten, dit niet de dood is, want we zullen voor altijd met Christus leven (1 Johannes 2:17; 1 Tessalonicenzen 4:13-17). We zijn niet bang voor de doden, de duivel of boze geesten, en we weren ze zeker niet af met maskers en vreugdevuren. De Bijbel zegt dat onze strijd niet in dit rijk plaatsvindt; onze strijd tegen het demonische vindt plaats in de hemelse gewesten (Efeziërs 6:12). Ons wordt opgedragen om onszelf voor God te verootmoedigen, de duivel te weerstaan en hij zal van ons wegvluchten (Jakobus 4:7).

Paulus leerde de Efeziërs, een kerk die werd gered uit en omringd door heidendom, "Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis." (Efeziërs 5:11). Hij vertelde de Tessalonicenzen: "Blijf weg van elke vorm van kwaad" (1 Tessalonicenzen 5:22).

Als volgelingen van Jezus moeten we onthouden dat we een vijand hebben die de kunst van het "verkleden" beheerst. Hij verkleed zich als een engel van het licht, terwijl zijn enige bedoeling is om te stelen, te doden en te vernietigen (2 Korintiërs 11:14; Johannes 10:10). Onze kinderen verkleden in een engelenkostuum of als teddybeer is niet minder Halloween dan hen te beschilderen als een skelet of een zombie.
“…we hebben een vijand die de kunst van het "verkleden" beheerst. Hij verkleed zich als een engel van het licht, terwijl zijn enige bedoeling is om te stelen, te doden en te vernietigen.”
Misschien heb je geen sterke persoonlijke overtuiging dat Halloween slecht is, maar als christenen wordt ons verteld: "Bedenk liever dat het beter is om ervoor te zorgen dat je het geloof van je broeder of zuster niet beschadigt door jouw gedrag." (Romeinen 14:13, BB). Jezus zei dat het specifiek voor degenen die kinderen laten struikelen beter zou zijn dat er een molensteen om hun nek werd gehangen en dat ze in zee werden gegooid (Mattheüs 18:6; Markus 9:42; Lukas 17:2)! Heiligen die gered zijn uit de wereld van het occulte, traditionele Afrikaanse religies en hekserij begrijpen maar al te goed het pure kwaad achter de chiffon tutu's en Teigetje-kostuums van Halloween. We tonen liefde voor hen, en voor al onze broeders en zusters in Christus, als we ervoor zorgen dat we niets doen dat een struikelblok voor hen zou kunnen zijn.

Ouders, Halloween is een leermoment. Inspireer je kinderen om hun "licht te laten schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen." (Matteüs 5:16, BB). Leer hen om "onheilige en onzinnige verzinsels te verwerpen", en zich liever te bekwamen in de godsvrucht (1 Timotheüs 4:7, HSV). En denk aan Paulus' opdracht aan de Efeziërs: "Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis... Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar." (Efeziërs 5:11-13, BB). Wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis (2 Korintiërs 6:14, HSV)?
“... als ouders het riedeltje herhalen, "Het is gewoon een beetje plezier voor de kinderen", hebben we de kans om te oefenen om in de wereld te zijn, maar niet van de wereld.”
In deze periode, waarin de wereld zich in duisternis hult, waarin winkels vol zijn met heksen, spinnenwebben en skeletten, en waarin ouders het riedeltje herhalen: "Het is maar een beetje plezier voor de kinderen", hebben wij de gelegenheid om te oefenen om in de wereld te zijn, maar niet van de wereld (Johannes 17:15-16). Laten wij degenen zijn die onze ogen op Jezus gericht houden en leven als vertegenwoordigers van Hem.
Adam is oudste in de Joshua Generation Church in Zuid-Afrika. Hij is getrouwd met Vanessa en ze hebben twee zonen. Adams bijzondere passies zijn aanbidding en apologetiek.
Demitri en Karen-Lynne zijn oudsten in Joshua Generation Church, Zuid-Afrika. Ze hebben drie dochters en een zoon. Karen is gepassioneerd over het verkondigen van het Woord van God, familie en het dienen van de Heer met haar man.
Posted in