Veranderd door een Glimp

door Holly MacRae

Toen mijn oudoom Jack tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zat in Japan, werd hij verliefd. Zijn vriend liet hem een foto van zijn zus Frances zien en toen Jack haar zag, wist hij: "Met haar ga ik trouwen!". Zijn vriend lachte, in de veronderstelling dat hij een grapje maakte, maar toen de oorlog was afgelopen, ging Jack op weg naar het familieadres van zijn vriend. Frances deed open en hij verklaarde onmiddellijk zijn onsterfelijke liefde voor deze vrouw die hij nauwelijks kende en deed een huwelijksaanzoek. "Ik zou nooit met een rooie kunnen trouwen!" riep ze uit. Maar al snel viel ze voor hem en de twee leefden nog lang en gelukkig.

Hoe grappig dat Jack alleen een foto nodig had om verliefd te worden op iemand wiens naam hij niet eens kende. Hoeveel verliefder was hij toen hij haar echt leerde kennen!

Gods aanwezigheid die in ons leeft
Is het niet prachtig hoe buitengewoon veel gelovigen in het Oude Testament van God hielden, ondanks het feit dat ze niet de toegang tot Hem hadden die wij nu hebben? Zij hadden slechts een glimp (een foto) in vergelijking met het deel van Gods heerlijkheid dat aan ons is geopenbaard onder het Nieuwe Verbond.

Paulus schrijft in 2 Korintiërs 3:7-9: “Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid.”
“Alleen al een glimp van de tijdelijke glorie deed Mozes stralen, David onwaardig worden, Ezechiël met zijn gezicht op de grond vallen en Daniël sprakeloos knielen.”
Wauw. Als Mozes, die de wet ontving die tot de dood leidde, genoeg van God zag om te stralen, hoeveel te meer moet onze binnenkant dan stralen van de glorie van God? Terwijl Mozes God op een beperkte en uitwendige manier zag, leeft de Heilige Geest in ons!

Met de wet moesten er dierlijke offers gebracht worden om onze zonden te verzoenen en alleen de priesters konden Gods aanwezigheid binnengaan achter een voorhangsel in de tabernakel. Prijs de Heer dat Jezus het ultieme offer is geworden, zodat we Hem kunnen benaderen zonder sluier - Zijn aanwezigheid woont nu in ons. Hoeveel dankbaarder moeten we zijn dat we deel uitmaken van een generatie die niet hoeft te streven om Gods genade te ontvangen?

Een loutere glimp van de vergankelijke heerlijkheid deed Mozes stralen, David onwaardig worden, Ezechiël met zijn gezicht op de grond vallen en Daniël sprakeloos knielen. Hoeveel extravaganter moeten we zijn als we Jezus aanbidden, wiens glorie die van de wet en de profeten ver overtreft?

Aanbidding laat onze liefde voor Hem zien
Filippenzen 2 vertelt ons dat Jezus in nederigheid zijn goddelijke rechten opgaf en de gedaante van een menselijke slaaf aannam tot aan de dood toe. Daarom heeft God "Hem verheven tot de hoogste plaats en Hem een naam gegeven die boven alle andere namen verheven is, zodat elke knie zich zou buigen in de hemel en op aarde en onder de aarde" (Filippenzen 2:9-10).

Onze lofprijzing zou een weerspiegeling moeten zijn van hoe geweldig we God vinden. En zelfs dan gaat Zijn majesteit ons begrip te boven, want we hebben de volheid van God nog niet gezien. Op een dag zullen we Jezus in al Zijn pracht zien en zullen we neervallen in een eeuwige houding van aanbidding. Knielen, voorovergebogen liggen, voor Hem dansen, is nog niet het begin van de aanbidding die onze Koning verdient.

Maar hoe genadig is onze Koning dat Hij ervoor kiest om in de lofprijzingen van Zijn volk te wonen? Hoe mooi is het dat onze majestueuze God uit de hemelse hoven stapt om naar onze liefdesliederen voor Hem te luisteren.
“Als we echt van Jezus houden en onze harten toegewijd zijn aan het aanschouwen van Hem, dan zou er een demonstratie van deze liefde moeten zijn.”
Jack deed veel moeite om de liefde in zijn hart voor Frances te uiten. Hij kocht bloemen voor haar, nam haar mee uit dansen en schreef gedichten voor haar. Hij zou nooit zoveel moeite hebben gedaan als hij niet van haar hield.

Aanbidding drukt de toestand van ons hart uit. Als we echt van Jezus houden en ons hart erop gericht is om Hem te aanschouwen, dan zou er een demonstratie van deze liefde moeten zijn. Voor Maria was het parfum dat over Jezus' voeten werd gegoten. Voor Daniël was het zijn dieet. Voor David was het zijn waardigheid. Voor Jozef was het zijn vrijheid. Voor Stefanus was het zijn leven!

Een van mijn favoriete films is 'A Knight's Tale', een verhaal over een ridder die, in zijn jacht op de hand van de prinses, tegen haar zegt: "Ik zal deze steekspelwedstrijd voor jou winnen!". Zij antwoordt: "Als je echt van me houdt, zul je deze wedstrijd verliezen."
“Misschien vraagt de Heer ons om bepaalde dingen te verliezen - onze waardigheid, onze agenda's, ons comfort - om Hem groot te maken.”
Hebreeën 13:15 vertelt ons dat we God een lofoffer moeten brengen. Misschien vraagt de Heer ons om sommige dingen te verliezen - onze waardigheid, onze agenda's, ons comfort - om Hem groot te maken. Waarom vraag je Hem niet of er iets is dat je lager moet zetten om God hoger in je leven te maken, en sta je Hem niet toe om vandaag tot je te spreken?
Holly maakt deel uit van Living Hope Church. Ze is een jongere die gepassioneerd is over haar Redder, aanbidding, de naties en mensen Jezus zien leren kennen en liefhebben.
Posted in