Worship: in Christus of tevergeefs?

door Michael d'Offay

Het woord 'aanbidding' is een beladen woord. We associëren het vaak met hartstochtelijk zingen, en sommigen misschien met een ervaring of een gevoel. Maar authentieke aanbidding is niet alleen dat. Het is veel breder en dieper dan zondagen en woensdagavonden.

Waardigheid

Het Engelse woord 'worship' komt van een oud woord 'worthship', wat betekende dat je iets dat je als kostbaar en uiterst waardevol beschouwt, proclameert en waarde geeft.

Onlangs las ik over een man die dit idee perfect illustreert. Deze man is een voetbalfanaat van Birmingham City die al 38 jaar geen wedstrijd meer heeft gemist. Hij heeft vanaf zijn 15e meer dan 1800 wedstrijden achter elkaar gekeken en is zelfs een keer uit het ziekenhuis weggegaan om naar Wales te racen en ze te zien spelen. Hij heeft familiebijeenkomsten en kerstlunches gemist voor zijn geliefde team. Hij is een aanbidder! Je hoeft alleen maar te kijken naar waar je het meeste van je vrije tijd en geld investeert en daar vind je je object van aanbidding.

Die voetbalfan investeert zijn toewijding, tijd, aandacht en geld in iets dat hij waardevol en kostbaar vindt. De Bijbel noemt dit soort houding eigenlijk 'afgoderij'. Afgoderij is wanneer we onze hoogste liefde en vertrouwen geven aan iets dat niet God is. Maar het is altijd Gods bedoeling geweest dat we Hem aanbidden, omdat Hij begrijpt dat alleen Hij ons echt kan vervullen. Alleen Hij heeft de hoogste waarde.
“Hun liederen voor God werden aanstootgevend, omdat ze nalieten er een hart van gehoorzaamheid en liefde voor anderen aan te verbinden.”
Een schijn van aanbidding
De Farizeeën in Jezus' tijd waren toegewijd aan God, maar Jezus zegt: 'Deze mensen eren Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. Zij aanbidden mij tevergeefs' (Mat 15:8-9). De Farizeeën werden veroordeeld omdat zij hun tradities en erfgoed meer aanbaden en tot God maakten dan de Heer zelf. Ze bestudeerden de Bijbel, maar verwaarloosden de levende Heer van de Bijbel. God oordeelde dat hun harten ver van God af waren.

De profeet Amos vertelt de oude Joden, die heel goed waren in religieuze aanbidding, dat God hun samenkomsten en vieringen eigenlijk haatte. Ik haat uw feesten, ik veracht ze, neem het geluid van uw liederen van mij weg, naar de melodie van uw harpen luister ik niet' (Amos 5:21-23). Hun liederen voor God werden aanstootgevend, omdat ze nalieten er een hart van gehoorzaamheid en liefde voor anderen aan te verbinden. Dat is het toppunt van hypocrisie.
“Authentieke aanbidding komt voort uit het zien van God als iemand die vol van waarde is en kostbaar als geen ander.”
Authentieke aanbidding
Mijn angst is dat in onze uitbundigheid om gepassioneerd te zijn voor God, het mogelijk is om tevergeefs te aanbidden - dat God zou zeggen: '...neem van mij weg het geluid van jullie liederen'!

Begrijp me niet verkeerd, ik hou van de liederen en onze uitbundige gezamenlijke aanbidding. Uitbundig en demonstratief zingen is zelfs een van de tekenen van een christen die vervuld is van de Geest (zie Efeziërs 5:18-19, Romeinen 12:11). Maar laten we niet vergeten dat aanbidding een levend antwoord is op het zien van God als waardig en kostbaar. Het is een leven van gehoorzame toewijding, gecentreerd rond de persoon van de Heere Jezus, weerspiegeld in mijn tijd, financiën, relaties en ja, mijn liederen (zie Ps 95:1-2). Authentieke aanbidding komt voort uit het zien van God als iemand die vol van waarde is en kostbaar als geen ander.

Heer, help ons om het soort aanbidders te zijn dat U zoekt; die U aanbidden in geest en in waarheid - omdat U het waard bent!
Michael zit in het oudstenteam van de Joshua Generation Church en is de leider van de Timothy Ministry Training. Hij is getrouwd met Adrienne en ze hebben drie kinderen. Michael houdt van lesgeven, schrijven, toekomstige leiders opleiden en tennissen.
Posted in