Een thuis weg van huis

door Nadene Badenhorst

Een van de grote vreugdes van het deel uitmaken van de Four12 familie en van huis weg te reizen om te dienen en deel uit te maken van wat God aan het doen is over de hele wereld, is het hebben van vele "thuis weg van huis" - of het nu in Benoni, Brazilië, Isle of Man, Australië of Nederland is. Op dezelfde manier is het een ongelooflijk voorrecht en vreugde geweest om een "thuis weg van huis" te zijn voor anderen, zoals ik mijn eigen huis heb opengesteld voor anderen die kwamen ervaren wat God door ons doet in Kaapstad, Zuid-Afrika.

Ja, een gastheer zijn kan soms moeilijk zijn - bijvoorbeeld als de gastheer en de gasten niet dezelfde taal spreken (al zorgt dat wel voor een leuk gesprek gevoerd met behulp van gebaren!), als de gastheer in de badkamer gaat slapen zodat de gast de slaapkamer kan hebben (waargebeurd verhaal), of als de badkamer nog geen deur heeft en je op het juiste moment moet gaan om mogelijke verlegenheid te voorkomen (nog een waargebeurd verhaal!).
Maar ik kan eerlijk zeggen dat het plezier van het ontvangen (en ontvangen worden) altijd veel groter is geweest dan het ongemak. In de loop der jaren zijn veel vreemden, familie geworden, omdat we verhalen en harten hebben gedeeld, omdat wat in hun koelkast ligt het mijne is geworden en wat in mijn koelkast ligt het hunne (een gezegde dat we in de Joshua Generation Church hebben). Soms zijn de kleren op hun rug, de kleren op mijn rug geworden (zoals ik onlangs heb ervaren toen mijn bagage niet aankwam in Nederland)!

Er zijn andere momenten geweest waarop het praktisch gezien niet mogelijk was om als gastheer op te treden, maar dat heeft me er niet van weerhouden om gastvrijheid te verlenen aan familie van over de hele wereld. Ik heb dit kunnen doen door hen te ontvangen voor een maaltijd tijdens een conferentie, door hen mee uit te nemen voor een kopje koffie, of door iemand anders die gastheer is te zegenen met een maaltijd waar ik samen met hen en hun gasten van kan genieten. Op andere momenten heb ik matrassen en beddengoed uitgeleend of gasten geholpen met een lift tussen de samenkomsten - en het is altijd alleen maar een zegen voor hen en mij geweest!

Het evangelie in actie
Als christenen verwacht God van ons dat we gastvrijheid tonen aan elkaar.  Romeinen 12:13 zegt: "Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid". In Hebreeën 13:2 worden we eraan herinnerd: "Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden". En, opdat we het niet alleen uit plichtsbesef doen en met een lang gezicht, in plaats van met een blij hart - 1 Petrus 4:9 vertelt ons om "elkaar gastvrijheid te betonen zonder te mopperen".

Als we ons huis openstellen en anderen uitnodigen in onze ruimte (ons leven), dienen we actief en komen we tegemoet aan de behoefte van onze broeders en zusters aan een tijdelijke verblijfplaats. Maar het is meer dan dat: zegt de Bijbel niet: "Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt" (Johannes 13:35)? Door gastvrijheid te beoefenen en op deze manier van onze familie in Christus te houden, zijn we getuigen van Jezus - de manier waarop Hij diende en van Zichzelf gaf vanwege Zijn grote liefde voor ons. Door ons hart en huis open te stellen voor anderen, getuigen en wijzen we op een God wiens eigen hart (verlossing) en huis (hemel) openstaat voor iedereen die Hem wil ontvangen – en daarom is gastvrij zijn het evangelie in actie!

Praktische handvatten
Het kan ontmoedigend zijn om gastheer te zijn of te logeren bij iemand die je niet kent. Of je nu de gastheer of gast bent, onthoud "de gouden regel" - behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden (en als je het niet zeker weet, vraag het dan). Aan de andere kant moet je niet gestrest raken omdat je niet de "perfecte" gastheer of gast bent - dit is geen optreden, maar samen leven (en familie zijn).

Om je verder te helpen, heb ik een PDF gemaakt met meer praktische tips voor gastheren en -vrouwen die je kunt lezen en downloaden. (Deze is wel in het Engels)

Uiteindelijk gaat gastvrijheid over het hebben van een open hart en een open huis - dankbaar zijn voor de geschenken (een dak boven ons hoofd, eten in de koelkast, andere kerkfamilies die kunnen delen in de vreugde en het voorrecht om bij te dragen wat ze hebben) die Hij ons heeft gegeven, en die delen met onze broeders en zusters in Christus! Handelingen 20:35 vertelt ons dat "geven zaliger is dan ontvangen". Waarom God niet op Zijn woord geloven, een zegen zijn en Zijn overvloedige zegen in ruil daarvoor verwachten?
Nadene is diaken in Joshua Generation Church, Zuid-Afrika. Ze maakt deel uit van het administratieve team van Four12 en leidt ook Anchored, de vrouwenbediening van de gemeente.
Posted in