Media

Toen men afscheid van hen genomen had, gingen zij naar Antiochië; en na de menigte bijeen geroepen te hebben, overhandigden zij de brief. En toen ze verblijdde zij zich over de bemoediging.

Handelingen 15:30-31