Aanschouw, Mijn Spullen!

FOUR12 GLOBAL / 23 NOVEMBER 2021 / ARTIKELEN

Door Dan Matthews & Luke Hulley

Het gebeurt niet vaak dat superheldenfilms me aan het denken zetten, maar onlangs vond ik mezelf behoorlijk uitgedaagd door een personage in een film. Dit specifieke personage was niet eens de hoofdpersoon. Hij was niet eens een superheld. Hij was gewoon een strijder van een stad gebouwd op een berg die gepromoveerd was tot een positie van grote eer en de verantwoordelijkheid had gekregen om de bewaker van het poortgebouw te zijn. Hij had ook de speciale taak gekregen om de komst van de superheld, de prins van de stad, aan te kondigen! Helaas was deze bewaker niet zo nobel als zijn voorganger. Het poortgebouw was niet alleen de toegangspoort tot de stad, maar ook de brug naar vele andere beschavingen. Omdat hij via de brug toegang had tot al deze beschavingen, maakte hij misbruik van zijn positie en verzamelde hij waardevolle voorwerpen en snuisterijen. In plaats van dat het wachthuis een plaats van kracht en voorbereiding was om mensen met waardigheid te ontvangen, werd het gevuld met zijn buit. Zoals het personage zo trots opschept terwijl hij indruk probeert te maken op enkele bezoekers van het wachthuis: “Aanschouw, mijn spullen!”.

Je kunt je terecht afvragen waar ik een diepe reflectie zou kunnen vinden in zo’n onzinnig verhaal. Het viel me echter op dat er te veel ongemakkelijke parallellen zijn tussen dit personage en onze eigen verhalen.

Genieten Van Mijn Spullen

Net zoals de krijger de vele beschavingen over de brug kon zien, zijn wij omringd door vele culturen en naties. Allemaal beloven ze ons verschillende soorten rijkdom: welvaart, gezondheid en voorspoed. Ze kunnen ons zelfs dingen bieden die we niet onmiddellijk als rijkdom beschouwen, maar die toch ons leven verrijken, zoals veiligheid, zekerheid, relaties en levenskwaliteit. We hoeven niet eens naar andere naties te kijken om te zien wat de wereld ons kan bieden. We hoeven maar een winkelcentrum binnen te lopen of de TV aan te zetten, en we worden gebombardeerd met aanbiedingen die beloven ons beter, gelukkiger of gezonder te doen voelen als we hun product of dienst maar kopen.

Natuurlijk is er niets per se verkeerd aan iets te kopen dat lekker smaakt, lekker aanvoelt, ons helpt iets te doen of ons gezonder of fitter te voelen. In Prediker 8:15 vertelt de schrijver ons dat God ons dingen op aarde heeft gegeven om van te genieten: “Daarom prees ik de blijdschap, omdat de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten, te drinken en zich te verblijden. Dat zal hem immers vergezellen bij zijn zwoegen, de dagen van zijn leven die God hem geeft onder de zon.”

Als wij hard werken, moeten wij ook van de beloning van dat harde werken kunnen genieten, en dat is niet iets slechts. Maar als we bij God horen, weten we dat deze dingen waarvan we genieten niet blijvend zijn. Jezus zegt ons zelfs dat alles wat we op aarde hebben waardeloos is vergeleken met onze eeuwige schat in de hemel: “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;” Mattheüs 6:19-20

Degenen om ons heen die geen hemelse schatten bewaren, zijn misschien geobsedeerd door het verzamelen en genieten van aardse dingen, maar dat komt omdat zij burgers zijn van de naties van deze wereld. Wij zijn dat niet! Wij zijn geroepen tot iets veel groters. Hebreeën 11:13-16 spreekt over vele strijders van het geloof en de erfenis waarop zij wachtten, “Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.” Dit is onze roeping! Als wij God liefhebben, dan willen wij niet vasthouden aan de dingen van de wereld om ons heen.

Op de een of andere manier … raken we maar al te gemakkelijk zo verstrikt in wat de wereld ons voorschotelt, dat we onze ware roeping uit het oog verliezen.

Plotseling verdwijnt de aantrekkingskracht van de dingen die de etalages en de TV ons beloven. Ze mogen hier op aarde van waarde lijken, maar ze zijn niets vergeleken met wat de stad van de levende God ons kan bieden! Wij zijn geroepen om de gemeente van de Eerstgeborene – Jezus – te zijn, en onze namen zijn in de hemel zelf geschreven. Maar op de een of andere manier raken we, ondanks dat we dit weten, maar al te gemakkelijk zo verstrikt in wat de wereld ons voorschotelt, dat we onze ware roeping uit het oog verliezen.

Terwijl ik dit schrijf, staat Black Friday voor de deur. De winkelcentra gaan open, en veel daarvan zullen lijken op een stormloop van shoppers die de beste koopjes proberen te pakken en hun karretjes vullen met zoveel mogelijk spullen die ze erin kunnen proppen. En online winkels zullen crashen door het enorme aantal mensen dat zich haast om hun mandje te vullen en exclusieve eendagsaanbiedingen te krijgen.

En dan zijn wij er nog. Misschien hoopten we op Black Friday een koopje te kunnen scoren, of sparen we voor iets wat we echt willen hebben. Dat is op zich misschien niet erg, maar willen we echt deel uitmaken van deze koopjesgekte? God heeft ons geroepen om bij het poortgebouw van de stad van God te staan. Als de gemeente van Jezus zijn wij de vertegenwoordigers van Zijn Koninkrijk hier op aarde.

Aankondiging van de komst van de Prins.

Net zoals de strijder in de film een speciale extra taak toebedeeld kreeg, zo hebben wij die ook. Wij moeten de komst van de Vredevorst in de hemelse stad aankondigen! Handelingen 2:32-33 spreekt over Hem: “Deze Jezus heeft God doen opstaan,waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.”

Dit is onze ongelooflijke taak – te getuigen dat Jezus de Eerstgeborene uit de doden is en de Heerser over de koningen der aarde (Openbaring 1:5). Hij is opgevaren naar Zijn hemelse stad en zal in heerlijkheid terugkeren! Er is niets in ons dat wij hebben gedaan om deze ongelooflijke eer te verdienen, maar het is in Gods liefde en genade dat Hij ons uitverkiest om Zijn boodschappers te zijn voor de wereld rondom, om het goede nieuws van Zijn reddende kracht uit te schreeuwen.

Beslissingen Over Mijn Spullen

Als God ons dingen geeft om van te genieten, maar we mogen niet verstrikt raken in de dingen van de wereld, dan kan dit ons soms voor lastige beslissingen stellen. Misschien willen we iets kopen, zoals een nieuwe auto of een huis, of iets doen voor onze gezondheid. Misschien is het een levensbeslissing, zoals verhuizen naar een beter betaalde baan of verhuizen naar het buitenland. Of het kan iets veel kleiners zijn, zoals een nieuwe telefoon of een nieuw lidmaatschap van de sportschool. Misschien is er wel een Black Friday-koopje waar we echt onze oog op hebben laten vallen! Wat moeten we met deze dingen doen? Moeten we er geld aan uitgeven?

Om die vraag te beantwoorden, moeten we onszelf een andere vraag stellen: zijn mijn spullen me te dierbaar geworden? Als dat zo is, dan is dat waar je schat ligt. En, zoals Jezus zegt in Mattheüs 6:21, “Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

Zijn mijn spullen me te dierbaar geworden?

Dit is geen kwestie van ‘dingen’. Dit is een kwestie van het hart. Kunnen we de dingen die we hebben gebruiken en ervan genieten zonder het poortgebouw van ons leven te vertroebelen en onze primaire taak in de weg te staan – de aanstaande komst van de Vredevorst aan te kondigen? Of willen we al deze dingen alleen maar omdat het “mijn spullen” zijn? Ons hart zou aan Jezus moeten toebehoren, maar worden we afgeleid? Streeft ons hart naar dingen die niet van God zijn? Soms is het zelfs voor ons moeilijk om te weten wat onze eigen motieven zijn! Zoals er staat in Jeremia 17:9, “Het hart is bedrieglijk boven alle dingen en niet te genezen. Wie kan het begrijpen?”

Als we niet zeker zijn van de wijsheid om iets te kopen, kunnen we het altijd aan iemand vragen. Er is vrijheid in het afleggen van verantwoording en vrijheid als we zeker weten dat ons hart op de juiste plaats zit, en we kunnen echt genieten van de dingen die God ons geeft als we dat kunnen doen zonder schuldgevoelens of spijt!

Black Friday zal komen en gaan, maar er zullen altijd stemmen in de wereld zijn die ons influisteren om ontevreden te zijn met wat we hebben. Als we om ons heen kijken, zien we overal om ons heen de verlokkingen van de rijkdom van de naties. Zijn wij bereid om in plaats daarvan het Goede Nieuws van Jezus te verkondigen? Of vertroebelen we ons leven met waardeloze buit en pochen we met ons leven: “Aanschouw, mijn spullen!”?

OVER DE AUTEUR
Dan is getrouwd met Renee en heeft een leidinggevende functie in Joshua Generation Church. Hij is vader van twee jongens, een Brit, een Capetoniaan, een ondernemer, maar bovenal een zoon van God.

OVER DE AUTEUR
Luke is een volgeling van Christus, een leider in Joshua Generation Church, getrouwd met de mooie Zandile en een schrijver als hij de tijd krijgt. Hij was 6 jaar lang een gepassioneerde schoolleraar maar zorgt nu fulltime voor Gods kinderen.