Living Waters: een Four12 gemeente

Living Waters heeft een partnerschap met een groeiende wereldwijde gemeenschap van kerken genaamd “Four12”. In Nederland denken wij bij het woord partnerschap vaak in “zakelijke” termen. Maar in deze samenwerking gaat het over partners in termen van huwelijkspartners. We hebben gemeenschap “Koinonia” met elkaar. Dit samenwerkingsverband van kerken wordt geleid door Andrew Selley, hoofdoudste van de Joshua Generation Church in Kaapstad.

Four12 is een dynamisch samenwerkingsverband van kerken over de hele wereld. Jezus is het zelf het hoofd van de gemeente, en in Gods woord kunnen we lezen hoe een gezonde gemeente er uit zou moeten zien. Four12 helpt ons om toegerust te worden en waar nodig is te herstellen, zodat onze gemeente steeds meer zal groeien naar het bijbelse patroon.

We worden gedreven door liefde en door de openbaring dat we “Medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, Efeze 2: 19-21.

Four12 Global

Apostolisch Partnerschap

Wat is Four12?

Hongerig om deel uit te maken van een gezonde kerk? Bekijk deze korte clip van Andrew Selley waarin hij onze reis als beweging uitlegt, en antwoord geeft op waar Four12 vandaan komt en waar we voor staan.

De Rol van de Apostel

Heb je je ooit afgevraagd wat de rol van de apostel is? In deze video brengt Andrew Selley meer duidelijkheid in de rol van de apostel in het leven van de lokale kerk. De apostolische brengt ons onder andere in de grote visie van God, en we beginnen te zien dat we niet alleen impact hebben op onze buurten, maar we beginnen ook in Gods visie te komen voor de naties van de wereld!

Bouwen van Bijbelse Partnerschappen

De meeste kerken zijn zich bewust van hun noodzaak om zich te verbinden met de bredere zending van God. Enkele veel voorkomende namen die wij gebruiken om deze relaties te beschrijven zijn denominaties, netwerken en zelfs autonome kerken. Maakt het uit hoe wij ons verhouden tot de bredere kerk van God? Zo ja, hoe moeten wij dat doen? In deze video geeft Andrew Selley een frisse kijk op hoe kerken samenwerkten in het Nieuwe Testament.

Praktische Punten voor Partnerschap

De kerk in Filippi is misschien wel het beste voorbeeld van een lokale kerk die goed samenwerkt met de gaven van Efeze 4. Paulus zegt over hen: “In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe …” (Filippenzen 1:4 & 5). In deze video legt Andrew uit hoe lokale kerken kunnen samenwerken op verschillende praktische en zinvolle manieren.

Partnerschap en Wederzijdse Onderwerping – Deel 1

Een van de angsten die veel voorgangers hebben wanneer ze overwegen hoe of zelfs of ze hun kerk moeten verbinden met een partnerschap van kerken zoals Four12, is dat ze een verstikkende vorm van controle zullen ervaren. In deze video gaat Andrew Selley in op het hart van goddelijk partnerschap en wederzijdse onderwerping. Uiteindelijk wordt autoriteit gegeven, niet genomen in het Koninkrijk.

Partnerschap en Wederzijdse Onderwerping – Deel 2

Accountability is zo belangrijk voor een gezonde kerk. Het is te gemakkelijk voor een hele kerk om gekaapt te worden door een paar slechte mannen als verantwoording niet verder gaat dan de lokale kerk. Maar hoe kunnen we verantwoording krijgen buiten de plaatselijke kerk, die niet verstikkend is of een vorm van verantwoording die in de praktijk niets betekent?

Partners

Four12 Scholen

“Om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst.
Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,”
Efeze 4:12