Een Groot Licht

FOUR12 GLOBAL / 15 DECEMBER 2021 / ARTIKELEN

Door Euan MacRae

“Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.”
Jesaja 9:1

Elk jaar wordt er in christelijke gezinnen over de hele wereld een eeuwenoude discussie aan de eettafel gevoerd. Kerstmis, moeten we of moeten we niet? Het is maar al te gemakkelijk om verwikkeld te raken in vruchteloze gesprekken die over het algemeen leiden tot verdere verdeeldheid, frustratie en oordeel. Het punt van dit artikel is niet om nog meer brandstof toe te voegen aan een al vermoeide discussie.

Wat je ook van Kerstmis vindt, december biedt ons een unieke opening om te praten over de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Zevenhonderd jaar voor de geboorte van de Messias voorspelde de profeet Jesaja de betekenis van Jezus’ leven in een treffend beeld: “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.” Jesaja 9:1

Duisternis bestaat alleen waar geen licht aanwezig is

Wat bedoelde Jesaja toen hij sprak over duisternis? Hij gebruikte een veelzijdig woord (Hebreeuws: choshek) om de ervaring van het leven zonder God te beschrijven. Duisternis betekent te bestaan zonder zicht, te verblijven in een plaats van duisternis waar we ongezien zijn, over het hoofd gezien, kwetsbaar en geplaagd door een gevoel van knagende onzekerheid, angst en vrees. Duisternis bestaat alleen waar geen licht aanwezig is.

Als we door de lens van Jesaja’s profetie naar onze hedendaagse samenleving kijken, zullen we snel merken dat duisternis zeer aanwezig is in het leven van de massa’s. Terwijl wij ons concentreren op een pandemie die als een donkere schaduw over de naties trekt, hebben wij dan de vele levens opgemerkt die afgesneden zijn in de schaduwen van eenzaamheid, angst, vrees en droefheid? Het probleem met duisternis is dat het geen licht kan voortbrengen. De naties hebben meer dan ooit behoefte om het Licht van de wereld, Jezus Christus, te ervaren.

Een Stad van Licht

Meer dan een eeuw lang hebben de inwoners van een klein stadje in Noorwegen, genaamd Rjukan, verschillende manieren onderzocht om hun grootste vijand te overwinnen. Duisternis. Van eind september tot midden maart wordt Rjukan bedekt door de schaduw van zijn indrukwekkende bergketen. Het slaperige stadje is bijna zeven maanden per jaar gehuld in duisternis. Inwoners melden vaak dat ze last hebben van winterdepressies door het gebrek aan zonlicht.

In 2013 werd een reeks spiegels 2500 meter boven het stadje geplaatst. De spiegels weerkaatsen het zonlicht in de stad en brengen licht in het hart van Rjunak tijdens de koude, donkere wintermaanden. Rjunak is nu in heel Noorwegen bekend als de “stad van het licht”. Niet alleen de inwoners worden overspoeld door licht, maar toeristen komen nu vanuit het hele land om de stad te bezoeken die uit de duisternis tevoorschijn kwam.

De naties hebben meer dan ooit behoefte om het Licht van de wereld, Jezus Christus, te ervaren.

Leven in de Schaduw van de Duisternis

Eeuwenlang heeft de kwestie van duisternis de harten van mannen, vrouwen en kinderen in elk land van de wereld geteisterd. Deze duisternis heeft een gemeenschappelijke oorzaak die in ieder mens aanwezig is, zelfs vanaf de geboorte; het wordt zonde genoemd. Misschien is zonde voor sommigen een woord dat ouderwets aanvoelt, dat uit een ander tijdperk stamt, maar het feit blijft, dat zonde de stof is die geestelijke duisternis in ons leven schept. Zonde is de onuitwisbare vlek die ons hart gevangen houdt en ons scheidt van het licht. De zonde is de grote gelijkmaker van de mensheid, die iedereen gemeen heeft, soms tot uiting komend in lichamelijke daden, soms in onze spraak, en dagelijks in onze denkprocessen.

Paulus, een apostel van Jezus, herinnert ons eraan dat “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” Romeinen 3:23. In feite bevestigt Paulus dat de zonde ons verankert in de duisternis en ervoor zorgt dat we niet in staat zijn het licht, de heerlijkheid van Gods aanwezigheid, te bereiken, tenzij de banden met de zonde verbroken kunnen worden.

Daarin ligt het probleem; in tegenstelling tot de bewoners van Rjunak, heeft de duisternis die onze harten bedekt, mensen in slaap gesust als een satanisch slaapliedje. Terwijl de kerk wacht op de vloedgolf van opwekking om de verloren zielen van vele naties door haar deuren te slepen, kijkt de vijand tevreden toe, wetende dat hoe aantrekkelijk het licht ook is, de duisternis ook een krachtige aantrekkingskracht uitoefent op hen die van haar bedekking genieten.

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God

Jezus, die de meest glorieuze oplossing voor het probleem van de duisternis heeft geleverd in de beroemde woorden van Johannes 3:16, herinnert ons er onmiddellijk aan dat, hoewel het waar is dat iedereen die ervoor kiest in Hem te geloven niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben, degenen die onder de schaduw van de duisternis leven niet altijd gemakkelijk hun weg naar het licht zullen vinden: “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.” – Johannes 3:19-20

Rjunak wachtte eeuwenlang op het verbreken van de vloek van de duisternis; die duisternis bleef standvastig totdat het licht op bezoek kwam. Zoals we hebben vastgesteld, kan duisternis eenvoudigweg geen licht voortbrengen; licht moet naar duisternis komen.

Een Licht in de Duisternis

Wat onze mening ook moge zijn over Kerstmis, de timing ervan en de tradities, het is zeker een herinnering aan het feit dat net zoals een groep nietsvermoedende herders over hun kudden waakte onder de dekking van de duisternis en geconfronteerd werd met de glorieuze pracht en het licht van de menigte engelen, zo vandaag diegenen die overschaduwd worden door de duisternis dezelfde verbazingwekkende boodschap van liefde en vrede moeten horen. De boodschap, hoewel dezelfde, zal niet worden verkondigd door Gabriël; de boodschap heeft een nieuwe stem, de Kerk van Jezus Christus.

Romeinen 10:14 herinnert ons eraan dat het licht naar de duisternis moet gaan: “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

Hetzelfde geldt voor ons vandaag. Hoe zal de duisternis ooit licht voortbrengen als wij het licht van Jezus niet in de wereld brengen? Jezus heeft ons opgedragen ons licht te laten schijnen voor anderen, opdat zij onze goede daden zien en onze Vader in de hemel verheerlijken.

Laat Je Licht Schijnen (Shine)

Dus hoe gaan we S.H.I.N.E in deze Kersttijd?

S – Serve Others (Dien anderen)

Kerstmis is een heerlijke tijd om achterover te leunen, te ontspannen en meegesleept te worden in de sfeer van film, eten en plezier. Zeker, we hebben rust nodig. Het is echter van levensbelang dat we ons niet uitschakelen. Als Kerstmis ons ergens aan herinnert, dan is het wel dat “zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.” – Mattheüs 20:28.

December kan de meest op onszelf gerichte maand van het jaar zijn, als we ons richten op onze gezinnen, ons comfort, overvloedige cadeaus en de buitensporige consumptie van voedsel. Maar er zijn er die wanhopig behoefte hebben aan vriendschap en liefde. Shine door anderen te dienen.

H – Hospitality (Gastvrijheid)

Kerstmis herinnert ons eraan dat toen Jezus kwam om onder ons te wonen, er geen plaats was om Hem te herbergen; elke herberg was vol, elk bed bezet. Vaak wordt de Kersttijd gekenmerkt door gezinnen die binnen de vier muren van hun huis overwinteren, maar in een tijd waarin velen geïsoleerd en eenzaam zijn, kunnen wij dan ruimte maken aan onze tafels? Kunnen wij Jezus liefhebben door voor anderen te zorgen? We worden aangemoedigd om “Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.” (Romeinen 12:13).

Bijbelse gastvrijheid betekent liefde tonen aan vreemden! Voor wie kunnen we onze huizen openstellen tijdens de feestdagen?

I – Invite (Nodig Uit)

Als de Vader Zijn Zoon Jezus, het Licht der wereld, niet naar de wereld had gezonden, zouden wij nog steeds in de duisternis zitten. Het licht moet naar de duisternis komen.

Kerstmis biedt prachtige gelegenheden om onze vrienden uit te nodigen om het licht van Jezus te ervaren. Het kan een speciale bijeenkomst zijn, een kerstdienst, een feest of een maaltijd, wacht niet tot een vriend op wonderbaarlijke wijze tot Jezus komt; breng ze tot Hem! “En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt.Lukas 14:23

N – Nurture Friendships (Onderhoud Vriendschappen)

Kerstmis wordt vaak beschreven als “het seizoen van de goede wil”. Dit gevoel komt voort uit de woorden die de engel tot de herders sprak, maar het was geen seizoensgebonden welwillendheid of een tijdelijk moment van gunst; het was de aankondiging van eeuwige vrede. Kerstmis herinnert ons eraan dat de vrede en vriendschap van God blijvend zijn voor hen die Hem liefhebben. Laten we, als we vriendschappen opbouwen, niet alleen maar doen alsof we van anderen houden. Laten we hen echt liefhebben (Romeinen 12:9).

E – Evangelise (Evangeliseer)

Kerstmis herinnert ons eraan dat het Gods grote verlangen is dat wij Hem kennen en Hem bekend maken. Wij zijn Gods spiegels op aarde, die het licht weerkaatsen in onze donkere wereld. “Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.” 2 Korinthe 5:20

God kondigde de komst van de Verlosser aan door een engel tot een groep herders die naar hun kudden keken. Hij doet nu dezelfde aankondiging, maar niet door een engel; jij bent Zijn boodschapper. Dus ga, vertel de wereld, de Verlosser is hier!

…ga, vertel de wereld, de Redder is hier!

OVER DE AUTEUR
Euan leidt de Peel gemeente van Living Hope aan de westkust van het Isle of Man. Hij is getrouwd met Karen, en ze hebben drie kinderen: Holly, Conor en Skye. Hij heeft een passie voor aanbidding, onderwijs en het opvoeden van jonge leiders.