Hoe bescherm je je man?

FOUR12 GLOBAL / 6 SEPTEMBER 2018 / ARTIKELEN

Door Mac en Naudine Adaimi

Mac en ik waren eens op weg naar een kampeervakantie. Ik werd nerveus toen we een bergpas afgingen, omdat we een zware camping ‘bushwacker’ aan het slepen waren. In plaats van geïrriteerd te raken, realiseerde mijn man zich dat ik me zorgen maakte over de aanhanger en hij minderde onmiddellijk vaart. Onze zoon vroeg waarom hij dat deed, omdat ik zo dom was en ik toch moest weten dat mijn man een goede en verantwoordelijke chauffeur is. Mac antwoordde door hem uit te leggen dat het huwelijk een teamsport is. Om mij goed te kunnen eren en te onderwerpen, moet hij goed van mij houden. Op dat moment legde hij uit dat van mij houden inhoudt dat ik attent moet zijn en dat ik vertrouwen moet krijgen als we de aanhanger trekken.

Je bent een instrument in de hand van de Heer voor de glorie van de Heer in het leven van je man.

Het huwelijk is een teamsport. We beginnen allemaal aan een huwelijk met ’tot de dood ons scheidt’. Als je jong bent en deze woorden uitspreekt, begrijp je misschien niet helemaal het gewicht en de diepte ervan. Spreuken 31:11,12 vertelt ons wat dit betekent voor een vrouw: “Zij brengt hem goed, geen kwaad, al de dagen van haar leven”. Als ik dit Schriftwoord lees, vraag ik mij nuchter af of mijn man de vervulling van dit vers in ons huwelijk ervaart.

In veel gevallen, als ik vrouwen observeer, merk ik dat zij de neiging hebben om anderen te willen dienen. Ze hebben een drang om dingen te helpen organiseren of om anderen te helpen door hen advies te geven. Ik ben ontworpen als een helper. Ik ben degene op wie hij kan leunen, op wie hij kan steunen en vertrouwen. God ontwierp mij als een vrouw met het vermogen om mijn man te onderwerpen en te respecteren en om zijn allerbeste helper te zijn! Ik draag iets van Gods DNA in mijn wezen door de vrouw te zijn die Hij mij geschapen heeft te zijn. Ik kan mijn man beschermen door te zijn waartoe God mij geroepen heeft.

Manieren om je man te beschermen

Als je je man wilt beschermen, moet je de volgende dingen overwegen:

1. Zet God op de eerste plaats

Een van de eerste dingen die ik in mijn huwelijk leerde was mijn man genade te schenken en niet op hem te vertrouwen voor mijn vervulling. Ik moet eerst de Heer zoeken en vervulling in Hem vinden, en mijn huwelijk zal daarvan profiteren. Mijn man kan mijn diepste behoeften en verlangens niet bevredigen, alleen Jezus kan dat. De beste manier waarop ik mijn man kan bemoedigen is door mijn relatie met God op te bouwen.

2. Blijf verbonden

Er was een tijd in ons huwelijk waarin we te hard werkten en elkaar heel weinig zagen, waardoor er een breuk tussen ons ontstond. Het was een tijd waarin al het andere en alle anderen belangrijker werden. Wanneer er een breuk is, is het een goed moment om de Heer te zoeken om te evalueren waar je staat. Wanneer er een breuk is, raken we geïrriteerd met elkaar en hebben we wanhopig behoefte om Gods wegen weer onze wegen te laten worden. We moeten niet alleen bidden dat we weer met elkaar verbonden zullen zijn, maar we moeten nederig genoeg zijn om naar onze echtgenoten te gaan en te erkennen waar we hem hebben verwaarloosd.

Eén manier om het hart van je man te beschermen is om jezelf niet lichamelijk in te houden. 1 Korintiërs 7:3-4 is een goede norm om te handhaven als een noodzakelijke grens van bescherming. Bijbelteksten als deze zijn geweldige geheugensteuntjes in tijden dat je je verleid voelt om je lichaam van je echtgenoot af te houden.

3. Gebruik zachte, eerbiedige woorden

Mijn echtgenoot moet veilig zijn wanneer hij in mijn aanwezigheid is. Zijn hart moet veilig zijn bij mij. Zijn hart kan niet veilig zijn als hij mij niet kan vertrouwen of als hij bang is dat ik hem zal vernederen. Spreuken 31:26 zegt dat onze woorden bemoedigend en respectvol moeten zijn voor onze echtgenoten.

Neem eens de tijd om na te denken over de gesprekken die je vrienden met je hebben. Een oudere dame vertelde me eens dat wanneer ik negatieve dingen over mijn man zeg tegen mijn vrienden, ik eigenlijk emotioneel overspel pleeg. Dat was nogal radicaal, maar het hielp me om altijd af te wegen wat ik over mijn man zeg of hoe ik met mijn vrienden over hun echtgenoten spreek. Spreuken 20:19 zegt: “Roddelen verraadt vertrouwen, dus vermijd een persoon die te veel praat”. Dit vers is bedoeld voor alle relaties, maar hoeveel te meer voor een huwelijksverbondsrelatie. Deze heilige band moet gevierd en beschermd worden! Trap niet in de val van het roddelen over je echtgenoot. Kies je vrienden verstandig. Kies vrienden die uw huwelijk zullen eren en die ook met respect over hun eigen man zullen spreken.

Maak de balans op van wat er in je hart leeft, want we overladen onze echtgenoten met de uitstorting van ons hart.

Als hij alles goed doet, is het makkelijk om Spreuken 31:26 toe te passen. Hoeveel belangrijker is het dat we het principe van dit Schriftwoord nog steeds toepassen wanneer hij wankelt. Mijn man moet weten dat ik aan zijn kant sta. Wanneer je harde woorden wilt gebruiken, neem dan even de tijd en denk aan alles wat hij eigenlijk goed doet. Ik herinner mezelf eraan dat harde woorden spreken van een verhard hart. We moeten vriendelijke woorden tegen onze echtgenoten spreken als we hen willen beschermen. Maak de balans op van wat er in je hart leeft, want we overladen onze echtgenoten met de uitstorting van ons hart.

4. Snel vergeven

We moeten vergevingsgezind zijn tegenover onze echtgenoten. Als je hem nog steeds herinnert aan woorden die vijftien jaar geleden gesproken zijn en die je ziel verwoest hebben, dan heb je hem hoogstwaarschijnlijk niet vergeven. Het hart van je man kan niet veilig zijn bij jou en jij kunt hem niet beschermen als je hem niet vergeven hebt. Je moet vriendelijk en medelevend tegen hem zijn en hem vergeven, zoals Christus jou heeft vergeven (Efeziërs 4:23). Vergeef zijn grieven. U kunt uw man niet beschermen als u hem voortdurend herinnert aan alles wat hij verkeerd heeft gedaan. Uw man kan u niet vertrouwen als u zijn karakter blijft uitpesten. Geen enkele stille omgang of schuldgevoel is gerechtvaardigd in welke relatie dan ook! Als uw huwelijk onder druk staat, wees dan de eerste die zich tot Jezus wendt.

5. Bouw verstandig

Spreuken 1:14 zegt: “…een wijze vrouw bouwt haar huis, maar een dwaze vrouw breekt het eigenhandig af”. Wij, als vrouwen, moeten bouwen op een godvruchtige manier, niet op een egocentrische of materialistische manier. Ik moet op zo’n manier bouwen dat mijn man weet en ziet dat ik zijn leven enorm verrijk. Een huis bouw je door wijsheid, en door verstand staat het vast (Spreuken 24:3). Een echtgenoot vertrouwt volledig wanneer hij weet dat zijn vrouw bekwaam en wijs is in het bouwen van hun huis!

Wees een vrouw die opbouwt, niet afbreekt – of dat nu door je daden, woorden, houding of lichaamstaal is.

We moeten onze echtgenoten emotioneel opbouwen en onze woorden zorgvuldig gebruiken. Wees een vrouw die opbouwt, niet vernietigt – of dat nu door je daden, woorden, houding of lichaamstaal is. Wees een zorgvuldige vrouw, geen achteloze vrouw – een vrouw met onderscheidingsvermogen, integriteit, bedachtzaamheid en geduld. Denk aan hoe Jezus Zijn koninkrijk opbouwde en de mensen om Hem heen diende.

6. Wees dicht bij je man in moeilijke tijden

Het is gemakkelijk om elkaar nabij te zijn wanneer alles goed gaat, maar wanneer stress en tegenspoed binnensluipen, is het belangrijk om te erkennen dat mijn man niet de vijand is. Vaak trekken beide partijen zich terug wanneer zij (of een van de partijen) veel stress en veel druk met zich meedragen. Maak tijd om samen te zijn. Jullie blijven een team. Als je voor een organisatie of bedrijf werkt en het gaat moeilijk, dan doet niemand gewoon zijn eigen ding – ze trekken samen op en springen bij om te doen wat nodig is om de dag te redden. Zo zijn we ook in het huwelijk een team, dus als je man je steun of aandacht nodig heeft, spring je bij waar je kunt. Je zit in zijn team!

Hij blijft in de eerste plaats het bezit van de Heer, aan u uitgeleend voor dit leven alleen.

Tot slot, bedenk dat uw echtgenoot Gods geschenk aan u is, net zoals u Gods geschenk aan hem bent. Toch blijft hij het eigendom van God en jij hebt van God het rentmeesterschap over hem gekregen. Hij blijft in de eerste plaats het bezit van de Heer, aan u uitgeleend voor dit leven alleen. Jij bent een instrument in de hand van de Heer voor de glorie van de Heer in het leven van je man. Zoals u zijn eerste zendingsveld bent, zo is hij ook uw eerste en voornaamste zendingsveld – tot eer, glorie en aanbidding van Jezus Christus.

OVER DE AUTEUR
Mac en Naudine dienen als oudsten in Joshua Generation Church (JoshGen). Ze waren acht jaar zendelingen voordat ze in het pastoraat betrokken raakten, en zijn sindsdien betrokken geweest bij verschillende gezinsbedieningen die te maken hadden met het herstellen van heelheid. Ze leiden momenteel de programma’s voor huwelijksverrijking en scheidingsherstel in JoshGen.