06 Familie | Ross Gillespie

God stelt de eenzamen in families (Psalm 68:6a). Er wordt gekeken naar het belang om deel uit te maken van een godvruchtige familie (gemeente), en wat dit betekende voor de gelovigen in de eerste eeuw van het Nieuwe Testament, en dus uiteindelijk wat het betekent voor ieder van ons vandaag.