04 Waarheid | Ryan Kingsley

In deze aflevering wordt zonde vergeleken met een gaatje in je tand en hoe we moeten omgaan met het gaatje om infectie te voorkomen, niet alleen in de mond maar ook in het hele lichaam. Deze sessie onderzoekt het effect van zonde in ons leven, zowel op persoonlijk niveau als in het Lichaam van Christus. We kijken naar de noodzaak om met zonde (duisternis) om te gaan en het belang van belijdenis en berouw (het in het licht brengen).